Dobroduš - Diakonie ČCE - SKP v Praze

Organizace

Dobroduš Dobroduš aktivizuje a začleňuje dospělé osoby s dlouhodobým duševním onemocněním do společnosti. Smyslem služby je napomáhat těmto lidem v začlenění do společnosti, rozvojem jejich sociálních dovedností, navazováním mezilidských vztahů a aktivním trávením volného času. Služba pomáhá uživatelům, aby se zapojili do běžného života ve společnosti. Služba je poskytována v Praze a blízkém okolí profesionály a s využitím podpory dobrovolníků. Součástí služby je setkávání uživatele a dobrovolníka zejména v jejich přirozeném prostředí.

Pomáháme:

o   Obnovit nebo vytvořit sociální kontakty

o   Rozvíjet sociální dovednosti

o   Navazovat mezilidské vztahy

o   Aktivně trávit volný čas

o   Zorientovat se v sociálních službách

 

Poskytujeme:

o   Podporu a doprovázení v dlouhodobé nemoci

o   Psychosociální poradenství

o   Podporu při jednání s institucemi a úřady

o   Nácvik běžných sociálních dovedností

o   Komunitní a skupinové aktivity

 

Co nabízíme dobrovolníkům?

o   Zdarma vstupní vzdělávání

o   Individuální odborné vedení po celou dobu spolupráce

o   Pravidelnou skupinovou supervizi

o   Další vzdělávání formou odborných seminářů zdarma

o   Osvědčení o dlouhodobé dobrovolnické činnosti

o   Získání pracovních zkušeností z oblasti pomáhajících profesí

o   Smysluplnou aktivitu pro lidi, kteří to skutečně potřebují

o   Pojištění dobrovolnické činnosti

 

Kdo je náš dobrovolník?

o   Člověk starší 20 let, psychicky vyrovnaný, motivovaný a trestně bezúhonný

o   Jednou za týden nebo za 14 dní se setkává s člověkem se zkušeností s duševním onemocněním v celkovém rozsahu 6 – 10 hodin měsíčně

o   Spolupráce dvojice trvá minimálně 6 měsíců

o   Dvojice spolu tráví čas volnočasovými aktivitami dle svého výběru

o   Dobrovolník nemusí mít praxi v oblasti sociálních služeb

o   Vykonává činnost bez nároku na finanční odměnu

 

Jaká je náplň společného setkávání dobrovolníka s klientem?

o   Různé volnočasové aktivity: kultura, sport, procházky, návštěva kavárny, knihovny, kina

o   Pomoc při překonávání překážek spojených s úkony běžného života: cestování MHD, nakupování, vaření, úklid apod.

o   Pomoc při studiu: jazyků, hry na hudební nástroj, obsluha PC a internetu apod.

o   Zapojení do komunitních akcí v Dobroduši a jiných volnočasových aktivit

o   Pomoc při orientaci v základních a běžných formálních situacích

 

Co dobrovolníci nedělají?

Základním parametrem spolupráce dobrovolníka a uživatele služby je vzájemné obohacení z jejich vztahu, činnosti dělá dvojice dohromady tak, aby oběma spolu bylo dobře. Dobrovolník nedělá nic, co by vnímal ze strany uživatele či poskytovatele (mimo rámec spolupráce) jako úkolování, přetěžování, využívání, nedělá nic, do čeho by byl tlačen, manipulován.

Například u uživatele služby neuklízí, sám nechodí nakupovat, sám nevaří, neslouží pouze jako doprovod někam (na terapii, k lékaři apod.), kde musí následně čekat, aj.

Dobrovolník nenabízí a neposkytuje psychoterapii, odborné poradenství, pečovatelskou ani zdravotnickou službu a jinou odbornou činnost.

 

Postup navázání spolupráce:

o   Zájemce o dobrovolnictví nás kontaktuje po telefonu nebo emailu

o   Vstupní rozhovor zájemce o dobrovolnictví s koordinátorem dobrovolníků v Dobroduši

o   Zájemce absolvuje vstupní školení dobrovolníků

o   Zájemce/dobrovolník je seznámen s klientem služby Dobroduš s kterým by mohl spolupracovat

o   Při souhlasu se spoluprací dobrovolník podepíše dobrovolnickou smlouvu o další spolupráci

o   Pravidelné setkávání s klientem

o   Pravidelné hodnocení spolupráce dvojice na supervizích nebo na individuálních schůzkách s koordinátorem dobrovolníků

o   Uplynutím doby ukončení spolupráce, případně její prodloužení

Do programu se může zapojit kdokoli bez ohledu na svoji víru a náboženské vyznání. Důležitá je chuť pomoct jinému člověku a tolerance vůči jeho jedinečnosti a specifickým potřebám.

 
  Proč se stát dobrovolníkem u nás?

  dobrovolník pracuje v příjemném kolektivu, poznává nové lidi, je součástí našeho týmu
  získává zkušenosti z oblasti sociální práce a může si trénovat některé dovednosti pro své budoucí povolání
  absolvuje vstupní vzdělávání a získává osvědčení o tomto kurzu
  v průběhu spolupráce se může účastnit i průběžného vzdělávání (např. exkurze, přednášky, workshopy) - 3-4 x do roka
  účastní se pravidelné supervize
  je u nás pojištěn pro případ škody
  obdrží osvědčení o spolupráci na projektu

  Test

  Příležitosti
  IČ: 
  45248842
  Ulice: 
  Korunní 60
  Město: 
  Praha 2
  Dobrovolnictví s lidmi s duševním onemocněním
  Aktuální
  Datum konání
  Úterý, Prosinec 19, 2017 do Neděle, Září 30, 2018
  • Kultura
  • Zdravotnictví
  • Volnočasové aktivity
  • Doprovázení
  Dlouhodobé
  Pravidelná
  Vstupní vzdělávání dobrovolníků v Dobroduši - práce s lidmi s duševním onemocněním
  Proběhlé
  Datum konání
  Pátek, Listopad 10, 2017 do Sobota, Listopad 11, 2017
  • Zdravotnictví
  • Děti a mládež
  Dlouhodobé
  18+
  Neváhejte, již jen 10 volných míst!