Co je to dobrometr

Webová a mobilní aplikace na výpočet a interpretaci hodnoty dobrovolnictví. Aplikace vznikla v rámci projektu Česko s dobrovolnictvím počítá a jejím řešitelem byla Vysoká škola polytechnická Jihlava ve spolupráci s HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví. 

https://www.dobrometr.cz