Dobrovolníci v Dobroduši - práce s lidmi s duševním onemocněním

Publikováno 6. 3. 2024 | Dobroduš - Diakonie Praha ČCE
Jedinečnost našeho projektu je v tom, že dobrovolník tráví dlouhodobě čas s jedním klientem služby v přirozeném prostředí a cílem je navázat rovnocenný vztah a trávit spolu volný čas.
Platná
Dobrovolníci v Dobroduši - práce s lidmi s duševním onemocněním
Proč využít tuto příležitost: 
Náš dobrovolnický program má již 10 letou tradici a je akreditován.
Dobrovolníci absolvují zdarma vstupní vzdělávání.
Poskytujeme odborné vedení po celou dobu spolupráce a pravidelnou skupinovou supervizi
Je to příležitost k získání pracovních zkušeností z oblasti pomáhajících profesí.
Osvědčení o dlouhodobé dobrovolnické činnosti.
Jak dobrovolník pomůže: 
Pomáhá zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním.
Pomáhá zmírňovat pocit osamělosti a sociální izolace.
Pomáhá navazovat mezilidské vztahy.
Pomáhá aktivně trávit volný čas.
Pomáhá zlepšit psychický stav a tím předcházet hospitalizaci v psychiatrické nemocnici.

Dobroduš pomáhá dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním zapojit se do společnosti a přispívá k zotavení z duševní nemoci."Dobrovolníci v Dobroduši" je akreditovaný dobrovolnický program, který nabízí dobrovolnickou pomoc lidem s duševním onemocněním. Hledáme dobrovolníky, kteří by se zapojili do programu 1+1, kdy dobrovolník tráví volný čas s jedním z našich klientů různými aktivitami - procházky, sport, posezení v kavárně, kultura apod. Program 1+1 funguje na principu vzájemného obohacování skrze zážitky, zkušenosti, sounáležitost, jde o tzv. partnerství s pravidly, které zaštiťuje organizace. Dobrovolník je pro klienta podporou, zprostředkovává mu nové zážitky, témata a kontakt s běžným prostředím. Činnosti vymýšlí a provozuje dvojice dohromady tak, aby jim spolu bylo dobře. Dobrovolník se dále účastní pravidelných supervizí (jednou za měsíc), hodnotících schůzek a posílá zápisy ze schůzek. Časová náročnost je 6 - 10 hodin za měsíc. Dobrovolník se může také účastnit komunitních akcí, které pro klienty pořádáme. Každý měsíc pořádáme také neformální posezení pouze pro dobrovolníky, aby se mohli lépe poznat mezi sebou. 

V případě zájmu kontaktujte naší koordinátorku dobrovolníků Mgr. Zuzanu Beranovou na emailu dobrovolnici.dobrodus@diakonie-praha.cz, nebo telefonu: 730 852 857. 

Pokud se chcete dozvědět více o celém dobrovolnickém projektu, kontaktuje vedoucího dobrovolnického programu Mgr. Michala Peška, tel. číslo: 602 142 055 či na emailu: pesek@diakonie-praha.cz