Začátky dobrovolnictví v ČR

Rozsáhlejší organizované pokusy o systematické zavádění dobrovolnické činnosti v ČR se objevily až ve druhé polovině 90. let minulého století. 

Pro zájemce o historii vývoje dobrovolnictví v České republice jsme připravili jednoduchou časovou osu, na níž si můžete najít jednotlivé milníky. Ty popisujeme z pohledu organizace HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví. Budeme rádi za Vaše doplnění v případě, že shledáváte nějakou další událost důležitou. Postupně budeme časovou osu doplňovat.

  • 1993

Počátky organizace HESTIA, která vznikla s cílem rehabilitovat občanskou společnost prostřednictvím rozvoje, šíření a propagace dobrovolnictví. Název HESTIA byl později zvolen podle antické bohyně rodinného krbu a dobrých mezilidských vztahů

  • 1995

Vznik dobrovolnického programu Pět P jako obdoby programu Big Brothers/Big Sisters z USA, za podpory Nadace Open Society Fund

  • 1998

Realizace prvního samostatného dobrovolnického programu pro nemocnice s účastí Baťovi nemocnice ve Zlíně a nemocnice sv. Karla Boromejského v Praze

  • 1999

Založení HESTIA - Národního dobrovolnického centra

První udílení „Křesadla – Ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“

Prvotní spuštění programu „Dobrovolníci v nemocnicích“ ve Fakultní nemocnici Motol

  • 2001

Vznik Asociace Pět P v ČR, člena mezinárodní organizace Big Brothers, Big Sisters International, jakožto zastřešující organizace pro Program Pět P

Založení Koalice dobrovolnických iniciativ, volného sdružení organizací za účelem společné reprezentace dobrovolnických projektů a programů

Mezinárodní rok dobrovolníků a vznik informační platformy Dobrovolník.cz

  • 2004

Zahájení programu „Zvyšování efektivity dobrovolnictví jako nástroj zlepšování kvality péče a důstojnosti života seniorů“ s partnery Domov Sue Ryder Praha a Domov sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích

  • 2005

Založení HESTIA – Metodického a vzdělávacího centra

  • 2006

Počátek realizace projektu „Management dobrovolnictví v zařízeních sociálních služeb“ ve středních Čechách

  • 2011

Vznik online databáze dobrovolnických příležitostí v rámci platformy Dobrovolník.cz