Vedení dobrovolníků

Vlastní profesionální práce s organizací dobrovolnické činnosti se příliš neliší od práce s lidskými zdroji obecně. Rozdíly mezi pracovně právním vztahem zaměstnance a závazkem dobrovolníka, obvykle formou příkazní smlouvy podle občanského zákoníku, jsou v rovině formálnosti; u dobrovolníka musíme více pracovat s jeho motivací k dobrovolnické činnosti a zvažovat jiné nefinanční formy ocenění jeho přínosu pro organizaci.

K profesionalizaci dobrovolnické činnosti také patří, že v organizaci působí koordinátor dobrovolníků, který je klíčovou postavou dobrovolnického managementu. Koordinuje dobrovolnictví v organizaci, hodnotí činnost dobrovolníků, řeší vzniklá nedorozumění a problémy, je kontaktní osobou mezi dobrovolníky, zaměstnanci, vedením i klienty organizace, zpracovává kodexy či práva a povinnosti dobrovolníků, vede potřebnou administrativu, jako jsou smlouvy s dobrovolníky, pojistné smlouvy apod. 

Pokud byste si rádi prostudovali důležité materiály, které vám přiblíží různé aspekty dobrovolnictví,

připravili jsme pro Vás několik dokumentů ke stažení a jejich seznam pro Vás postupně rozšiřujeme.

 

Vybrané sborníky z konferencí o dobrovolnictví, které spolupořádala 

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví v letech 2001 - 2016

 

Klikněte a stáhněte si některé z metodik a manuálů

 

  • Dobrovolnictví v kultuře
  • Lesy a dobrovolnictví
  • Metodika dobrovolnictví v obci
  • Dokumentace dobrovolnických center a programů
  • Návod na organizaci přezhraniční spolupráce
  • Program Bezpečnostní dobrovolník: Manuál pro obce_2016
  • Manuál pomoci nevidomým - DC OKAMŽIK
  • Rukověť dobrovolníka pečujícího o seniora