Rozhovory a reportáže

Rozhovor s Tetianou Mykytenko z UNHCR: „Dobrovolníkem může být každý, kdo chce věnovat svůj volný čas, energii nebo dovednosti pro dobrou věc.“

Publikováno 19. 6. 2024 | Andrea Skopkova

V roce 2001 uplynulo padesát let od přijetí Úmluvy o právním postavení uprchlíků Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN). U příležitosti tohoto výročí byl vyhlášen 20. červen Světovým dnem uprchlíků.  

Rozhovor s Tetianou Mykytenko z UNHCR: „Dobrovolníkem může být každý, kdo chce věnovat svůj volný čas, energii nebo dovednosti pro dobrou věc.“

Interview with Tetiana Mykytenko from UNHCR: Anyone who wants to give of their free time, energy, or skills to a good cause can volunteer.

Publikováno 19. 6. 2024 | Andrea Skopkova

The year 2001 marked the 50th anniversary of the adoption of the Convention Relating to the Status of Refugees by the United Nations (UN) General Assembly. To commemorate this anniversary, 20 June was declared World Refugee Day. 

Interview with Tetiana Mykytenko from UNHCR: Anyone who wants to give of their free time, energy, or skills to a good cause can volunteer.

Jak nyní žijí bývalí EVS dobrovolníci?

Publikováno 15. 5. 2024 | holaskat@gmail.com

Dobrovolnický projekt realizovaný v České republice jim pomohl zorientovat se v životě a najít to, čemu se v životě opravdu chtějí věnovat.

Jak nyní žijí bývalí EVS dobrovolníci?

Pomoc a radost: Dobrovolníci v domově pro seniory

Publikováno 23. 4. 2024 | Gabriela Medwell

V Liberci, jako v mnoha dalších městech, hraje dobrovolnická činnost v domovech pro seniory významnou roli v poskytování podpory této křehké populaci. Dobrovolníci zde nejen přinášejí radost a povzbuzení do života starších občanů, ale také hrají nezastupitelnou roli v posilování komunitního ducha a solidarity. V tomto článku se podíváme na působení dobrovolníků v domově pro seniory v Liberci Františkově a jejich vliv na kvalitu života rezidentů.

Pomoc a radost: Dobrovolníci v domově pro seniory

V krajské liberecké knihovně se představili dobrovolníci – cizinci

Publikováno 6. 3. 2024 | holaskat@gmail.com

V pátek 23.2. jsme měli možnost seznámit se díky jedné z řady akcí Týnes s několika příběhy zahraničních dobrovolníků. V sále Krajské vědecké knihovny v Liberci se sešly desítky lidí, aby si poslechli, kde a proč pomáhají dobrovolníci z Ukrajiny, Německa a Moldavska. Zároveň mělo toto poklidné pozdní odpoledne posloužit jako poděkování všem, ktěří v naší zemi dobrovolničí, ale kořeny mají jinde. 

V krajské liberecké knihovně se představili dobrovolníci – cizinci

DofE na základní škole?

Publikováno 19. 2. 2024 | Gabriela Medwell

O mezinárodní ceně vévody z Edinburhu jsme zde psali v poslední době opakovaně. Ale jak se jí daří na základní škole? A jak pohlížejí na její dobrovolnickou součást žákyně 8, třídy? Pojďme si poslechnout krátký rozhovor s nimi.

DofE na základní škole?

Patnáct příběhů z českých neziskovek ukazuje, že dobrovolníci jsou vedle pracovní síly i velkým obohacením

Publikováno 31. 1. 2024 | Tamjdem

Jak vypadá život v českých neziskovkách a jakou roli v nich hraje pomoc dobrovolníků? Jako Tamjdem, o.p.s. jsme za deset let práce na poli manuálního dobrovolnictví byli svědky nespočtu příběhů o tom, jak fyzická práce dobrovolníků pomohla neziskovkám doslova růst před očima. Dlouho jsme si přáli, abychom smysl, ale hlavně obrovský přínos této formy pomoci mohli ukázat veřejnosti. Díky podpoře Nadace OSF se nám splnil sen a my tak v rámci kampaně Jak dobrovolníci pomáhají neziskovkám růst zdokumentovali příběhy patnácti českých neziskovek. Natočili jsme videa a připravili rozhovory doplněné o krásné fotografie. Nahlédněte do života různorodých organizací, jejich každodenních radostí i výzev, ale i vizí do budoucna.

Patnáct příběhů z českých neziskovek ukazuje, že dobrovolníci jsou vedle pracovní síly i velkým obohacením

Ocenění dobrovolníci v Libereckém kraji převzali Křesadlo

Publikováno 17. 12. 2023 | holaskat@gmail.com

Ten večer byl ve znamení dvanáctek: 12.12. se v libereckých Vratislavicích uskutečnil 12. ročník předávání Křesadel, cen za dobrovolnickou činnost. Spolupracovali na něm Severočeské vodovody a kanalizace, Severočeská vodárenská společnost a Komunitní středisko Kontakt Liberec.

Ocenění dobrovolníci v Libereckém kraji převzali Křesadlo

Komunitní centrum pro válečné veterány Praha: Naším přáním je, aby se tady každý svobodník cítil jako generál

Publikováno 7. 11. 2023 | Andrea Skopkova

Pražským komunitním centrem pro válečné veterány nás prováděla Veronika Marková. Veronika se k dobrovolnictví v komunitě válečných veteránů dostala už jako maturantka, když uvažovala o povolání vojenské psycholožky. Nyní působí v Komunitním centru pro válečné veterány Praha a krom mnoha jiných činností pracuje i s dobrovolníky.

Komunitní centrum pro válečné veterány Praha: Naším přáním je, aby se tady každý svobodník cítil jako generál

DofE – Cena vévody z Edinburghu

Publikováno 1. 11. 2023 | Gabriela Medwell

Dobrovolnictví jakožto prvek občanské angažovanosti, ale i společenské odpovědnosti, je potřeba rozvíjet již u dětí a mládeže. Učit je této ctnosti, podporovat je v zapojení do něj, ukazovat jeho přínosy. Nejen to umožňuje zapojení do DofE – ceny vévody z Edinburghu. Pojďme se tedy s cenou blíže seznámit, a to z úst Fiipa, regionálního konzultanta pro Liberecký kraj.

DofE – Cena vévody z Edinburghu

Stránky