Příběhy dobrovolníků

První dojmy z dobrovolničení v Bacalaru

Publikováno 19. 10. 2011 | Hestia

Z prvotního šoku jsem se oklepal rychleji než Linda. Kluci přeci říkali, že je to jen provizorní řešení na jednu, dvě noci. Že co nevidět zajdeme za starostou a přestěhujeme se do oficiálních prostor, jež nám městečko Bacalar, coby dobrovolníkům partnerské organizace United Vision, poskytne.

Kemp ve Strmilově

Publikováno 5. 8. 2011 | Hestia

Oddělení pro práci s mládeží Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické pořádalo ve druhém červencovém týdnu ve Strmilově v Jižních Čechách týdenní pobyt, na nějž přijelo kolem šedesáti účastníků z Čech,ale  také z Ukrajiny.

Z dobrovolnice studentkou a zase zpět

Publikováno 13. 6. 2011 | Hestia

Již na gymnáziu jsem si všimla, že učení se, dobré známky a vidina budoucí kariéry ve velké firmě pro mě postrádá takový ten všeobjímající smysl - něco mi chybělo, a tak jsem neustále to „něco“ hledala. Když jsem jako 17letá vyjela s dobrovolnickou organizací do zahraničí, kde jsem pomáhala na environmentálním projektu, ještě jsem netušila, jak tento zážitek ovlivní mé další směrování.

O dobrovolnictví jsem nikdy nic neslyšela, ale měla jsem touhu pomáhat lidem

Publikováno 13. 6. 2011 | Hestia

S Kamilou jsme se prvně setkali během dne otevřených dveří v Dobromysli – Dobrovolnickém centru Krajské nemocnice Liberec - 23. února 2010. Nevím, jak moc ji oslovilo motto akce „S Dobromyslí k dobré mysli“, ale vzpomínám si, že její zájem o dobrovolničení v nemocnici byl hluboký a upřímný. Pozval jsem ji tedy na vstupní pohovor, netušíce, že její cesta potrvá dlouhých 7 měsíců.

... Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou ... (Mt 25,36)

Publikováno 1. 6. 2011 | Hestia

Krásný příběh dobrovolnice, která si již roky dopisuje s vězni v rámci programu Arcidiecézní charity Praha „Korespondence s vězni.“

Jak jsem přišla ke Čmelákovi

Publikováno 23. 5. 2011 | Hestia

Před pár lety mě při hledání práce na internetu zaujal pracovní inzerát společnosti Čmelák sídlící v Liberci. Napadlo mě, že by mě bavilo spolupracovat s lidmi, kteří se o přírodu zajímají a aktivně pro ni pracují. Práci jsem si tehdy našla jinde, ale stále jsem měla myšlenku, že by mně prospěla práce a pohyb v přírodě v rámci mimopracovní dobrovolné činnosti.

Stránky