Pomoc a radost: Dobrovolníci v domově pro seniory

Publikováno 23. 4. 2024 | Gabriela Medwell

V Liberci, jako v mnoha dalších městech, hraje dobrovolnická činnost v domovech pro seniory významnou roli v poskytování podpory této křehké populaci. Dobrovolníci zde nejen přinášejí radost a povzbuzení do života starších občanů, ale také hrají nezastupitelnou roli v posilování komunitního ducha a solidarity. V tomto článku se podíváme na působení dobrovolníků v domově pro seniory v Liberci Františkově a jejich vliv na kvalitu života rezidentů.

Pomoc a radost: Dobrovolníci v domově pro seniory

Koordinátorka Blanka nastoupila na svou pozici v Domově pro seniory Františkov v Liberci před více než rokem. Zeptali jsme se tedy s odstupem času na její pohled na tuto významnou činnost.

Jak dlouho přesně jste již na pozici koordinátora dobrovolníků a co se za tu dobu změnilo?

"Koordinátorkou dobrovolníků v DS Františkov jsem druhým rokem.  Na podzim proběhlo setkání dobrovolníků, kde si oni předali své zkušenosti a poznatky z dobrovolnické činnosti u nás v domově. V našem domově nyní zavádíme paliativní péči, která se do budoucna dotkne i spolupráce s dobrovolníky. Za tímto účelem bych ráda bych v létě uskutečnila setkání dobrovolníků, kde by jedním z témat byla právě i paliativní péče."

Jaké aktivity dobrovolníci v DS Františkov vykonávají?

"Naši dobrovolníci mimo osobní asistenci u lůžka, doprovodů po domově a procházek venku, také pohladí naše klienty písničkou na patrech domů a také zazpívají i na pokoji klientům, kteří jsou na lůžku. Některé dobrovolnice mají někdy s sebou i čtyřnohé parťáky, kteří návštěvu u klientů zpestří."

Kolik dobrovolníků aktuálně máte? A co byste sobě, dobrovolníkům a klientům DS Františkov přála?

"V dnešní uspěchané době je bohužel lidí, kteří chtějí a mohou vykonávat dobrovolnickou činnost, velmi málo. V současné době máme jen pět aktivních dobrovolníků. Jsem ráda za každého, kdo dobrovolnickou činnost vykonává a svůj čas a energii věnuje našim klientům. Dobrovolnictví je velmi vzácná „činnost“ a přeji všem tedy hlavně zdraví a životní pohodu, dobrý pocit a naplnění při dobrovolnické činnosti. Klientům přeji také zdraví a pohodu a hezky prožité chvíle nejen s dobrovolníky."

Jak paní Blanka zmíníla, že nacházet dobrovolníky, kteří by byli ochotní dlouhodobě pomáhat, je často velmi složité. Roli v tom jistě může hrát i dnešní uspěchaná doba, jak paní Blaka uvedla, ale možná i třeba malá propagace dobrovolnictví a výchova mládeže právě k těmto hodnotám. 

A proto, každý z nás, kdo si je tohoto vědom, pojďme společně mluvit a druhým vyprávět o tom, jak krásné to je, podat pomocnou ruku a zahlédnou úsměv na tváři klienta.