HRAJEME A TLESKÁME DOBROVOLNÍKŮM

Publikováno 19. 6. 2022 | Gabriela Medwell

Co je vlastně odměnou dobrovolníkovi či dobrovolnici? Co je motivuje a těší podávat svou pomocnou ruku dál? A kdo jim tleská? Pojďme se společně začíst do několika řádků o tom, jak dobrovolníkům děkovala liberecká Adra.

HRAJEME A TLESKÁME DOBROVOLNÍKŮM

Podvečer pondělí třináctého června byl v Krajské vědecké knihovně v Liberci věnován poděkování dobrovolníkům, kteří pomáhali a dál pomáhají těm, kteří uprchli před válkou, která nás ještě stale trápí. Liberec má nyní o téměř 10% vice obyvatel, které tvoří právě ukrajinští uprchlíci. Že není snadné se se situací vypořádat víme všichni, a bez rukou dobrovolníků by to možné rozhodně nebylo.

Liberecká Adra tedy zorganizovala večer plný poděkování a hudby těm, kteří věnují svůj čas pomoci druhým. Dobrovolníci ve službách liberecké Adry pomáhají ve třech projektech, v dětském centru Slunéčko, v Ukrajinském klubu a Krajském asistenčním centru pomoci uprchlíkům. Večerem je provázela Lucie Nováková, koordinátorka dobrovolníků liberecké Adry.

A jak Lucie sama řekla, kdyby ji někdo před půl rokem řekl, že bude liberecká Adra provozovat de facto školku, tvářila by se přinejmenším překvapeně. Dětské centrum Slunéčko právě takovou školkou je. A tak první vystoupení děkovného večera bylo připraveno právě dětmi ze Slunéčka, které vzniklo díky odvážnosti, cílevědomosti a soucitnosti paní Radky Jindřichové, která s myšlenkou založení školky přišla a dokázala pro ni nadchnout nejen vedení firmy Webasto, ale take své spolupracovníky. A protože taková školka potřebuje nejen pečující osoby, ale i střechu nad hlavou, tak hned další poděkování patřilo kazateli panu Markovi Jonášovi, který onu střechu nad hlavou školce poskytl, a to v prostorách Červeného kostela na Perštýně.

Třetí poděkování patřilo ředitelce Krajské vědecké knihovny v Liberci, paní Daně Petrýdesové, za umožnění provozování pravidelného pátečního Ukrajinského klubu v prostorách knihovny a I za možnost zorganizovat tento děkovný večer právě v prostorách knihovny.

A jak již bylo napsáno výše, mnoho dobrovolníků vypomáhalo take v Krajském asistenčním centru, a tak dva z nich, kteří zde strávili desítky dobrohodin, Petra Foltýnová a Jakub Šoltys, byli pozváni na pomyslné děkovné podium.

Celým večerem provázela publikum Lucie Nováková, koordinátorka dobrovolníků liberecké Adry, která na závěr přidala i kus svého hudebního umění.

Nejen libereckým dobrovolníkům patří velký dík náš všech!