Divadlo utlačovaných v rukách mladých

Publikováno 19. 7. 2022 | Gabriela Medwell

Letní měsíce nepřináší jen dovolené a koupání, ale i možnosti realizovat akce pro mladé, tábory, ale i třeba mezinárodní setkání. A jedno takové proběhlo hned první červencový týden v Liberci. Pod křídly Evropské komise, programu Erasmus+ a taktovkou místní neziskové organizace A.I.M.,z.s., se sešlo celkem téměř šedesát mladých a jejich vedoucích, aby společně zažili nejen dobrodružství, ale především aby se vzájemně neformálně vzdělávali. A jak to vše tedy probíhalo? Pojďme se začíst, tentokrát do slov samotné autorky nejen tohoto článku, ale i celé akce.

Divadlo utlačovaných v rukách mladých

   

Psal se podzim roku 2019, covid se tehdy týkal jen Číny, a tedy my zde neohroženi plánovali dál jako dřív. Pro léto 2020 setkání mládeže ve věku 15-16 let z celkem sedmi zemí Evropské unie. A s jakým záměrem? Nechat je se vzájemně poznat sebe i své země, prozkoumat sudetské velkoměsto Liberec, ale především se vzájemně učit. Červenou nití táhnoucí se celým projektem pak byla zvolena metoda Divadla utlačovaných. Nechat mladé zažít, prožít a především hledat řešení na bolestivé momenty našeho, tedy i jejich světa. Pracovali jsme tvrdě a splněný sen v podobě schváleného grantu z prostředků Evropské komise, programu Erasmus+, přišel na jaře…. Ovšem to již nabírala na plné síle tehdy neznámá pandemie. A tak vzápětí přišel smutek. Odložení projektu na rok 2021. Tehdy jsme vůbec netušili, že ani léto roku 2021 nám nepřinese radost z realizace. Ale přeci – dočkali jsme se všichni! Sobota 2.července přivítala svým sluncem nejen nový den, ale celkem 56 účastníků našeho projektu. Mládež s Polska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Rumunska, Ukrajiny a našich Čech se konečně sešla. A začal náš společný týden. A co se v něm odehrálo?

První po příjezdový den byl hned nabitý. Dopolední workshopy k Youthpass kompetencím (více na www.youthpass.eu ) s cílem nalézt nástroje k reflexi vlastního učebního procesu přiměli účastníky zamyslet se nejen nad tím, proč vlastně Evropská komise takového akce finančně podporuje. Po chutném obědu v KNL catering pak již výjezd lanovkou na Skalku a výšlap na Ještěd, pokochat se krásami okolních vrcholů a pohledem na Liberec. Pro mnohé pak náročná sestup zpět do Horního Hanychova. To víte, když nejvyšší vrchol Lotyšska měří pouhých 319 m.n.m. a  Litvy dokonce jen 294 m.n.n., tak i náš relativně nepatrný Ještěd byl pro mladé výstupem na horu světa.

V dalších dnech probíhaly dojemné divadelní workshopy, hrály se hry, společně jsme se vydali do ZOO a někteří dokonce zdolali s nadšením a euforií Orešník! Nechyběla ani návštěva IQlandie, výšlap na Libereckou výšinu, koupání v přehradě i Lesním koupališti. V rámci učení se mladí navštívili i Severočeské muzeum, kterému předcházela city game vedoucí po památkách Starého města.

A co si mladí z této akce odnesli? Nejen nová přátelství, ale především zkušenosti. Jak zhodnotila Ana Cristina z Rumunska, účastníci rozvinuli své týmové dovednosti, a to v jazykově – kulturní rozmanitosti, mohli si uvědomit hlouběji jak důležité je se angažovat ve prospěch občanské společnosti a místní komunity, měli možnost zamyslet se nad tím, co znamenají v každodennosti lidská práva, hodnoty lidskosti. Také se rozvíjeli i v praktických dovednostech, čtení z mapy, schopnost zorientovat se v neznámém prostředí, používat aplikace potřebné pro pohyb v naší zemi, ale i třeba naučit se dochvilnosti a zacházejí s finančními prostředky. Výčet toho, co se naučili nejen mladí, ale i my, vedoucí a organizátoři, by byl hodně dlouhý. Ačkoliv projektů jsme realizovali již více než 10, tak nás stále vždy něco překvapí.

A ještě pár slov na závěr, slov Almy, italské účastnice – vedoucí, a tedy dobrovolnice, protože všichni vedoucí, a že jich tu bylo více než 10, se akce účastnili zdarma, tedy jakožto dobrovolníci. Její slova o přínosu a tom, co se zde ona naučila: „…oční kontakt s druhými, pochopila jsem znovu jak úsměv, zájem a dobré slovo, jak schopnost vyslechnout druhého a zasmát se mohou zdát drobnostmi, avšak ve skutečnosti právě i toto dělá svět lepším..“

Slovy Almy se loučíme, všem zúčastněným dobrovolníkům děkujeme a společně se těšíme na ještě jednu letní akci, a to v srpnu.

Autorka: Gabriela Medwell