S.T.O.P., z.s.

Organizace

S.T.O.P., z.s. je samostatná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora ohrožených jednotlivců, dětí a rodin v překonávání hendikepů a v nápomoci zpřístupnění širokých příležitostí, které jsou běžně dostupné většinové populaci.

Naše vize: Vyrovnané šance pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, etnicitu a zdravotní stav.

Důležitou součástí organizace jsou DOBROVOLNÍCI - realizujeme 3 dobrovolnické programy akreditované MV ČR. Ročně s námi spolupracuje kolem 180 dobrovoloníků, kterým patří velké DÍKY :).
Test

Příležitosti
IČ: 
26516594
Ulice: 
Trocnovská 773/6
Město: 
Ostrava