Dobrovolnické centrum ADRA Praha

Dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum ADRA Praha vede již od podzimu roku 2014 Milena Čančíková - žena, která má spolu se svým manželem Michalem „na svědomí“ vznik prvního dobrovolnického centra ADRA v Česku vůbec. Stalo se tak ve Frýdku-Místku v roce 2004, kde založili pobočku humanitární organizace ADRA a hledali smysluplný projekt, kterému by se mohli věnovat. 

Milena ČančíkováŘada lidí je od dobrovolnictví zrazovala s tím, že se neujme, že se nenajde dost zájemců nebo že jejich sobectví a vlastní pohodlí zvítězí nad ušlechtilostí. Ale opak se ukázal pravdou. Podstata dobrovolnictví totiž není v tom, že člověk jen něco dává. Mnohem víc toho získává. „V nemocnicích, ústavech, dětských domovech a všude, kde dobrovolníci působí, vznikají nová přátelství, píší se krásné lidské příběhy. Dobrovolnictví je schopnost rozdělit se o pár pěkných chvil s někým, kdo to potřebuje. Dobrovolník věnuje důchodci třeba jen hodinu v týdnu. Pro toho důchodce je to impulz, nový smysl, proč mít zase z něčeho radost. Pro mnohé bylo překvapivé, jak se dobrovolnictví ujalo,“ vzpomíná Milena. Na Severní Moravě Čančíkovi položili základ, postupně se myšlenka rozšířila do „adráckých“ center v celé republice. Vedle dobrovolnických center začaly vznikat sociální šatníky a charitativní obchůdky, které rovněž pomáhají a podporují lidi v nouzi. Milena Čančíková se tak stala průkopnicí v získávání nových zdrojů, které umožňují Adře financovat řadu programů. Dlouhodobé dobrovolnictví je nyní v Česku rozšířeným programem, do kterého jsou zapojeny téměř dva tisíce dobrovolníků. ADRA na půdorysu myšlenky manželů Čančíkových vystavěla projekt, který nemá svým rozsahem v Česku obdoby.

Vést dobrovolnické centrum v Praze je, jak říká jeho vedoucí, jiné než v menších městech. „Život tu plyne rychleji, ze všech stran na nás působí spousta vjemů a informací. Těžko hledáme chvíle na zklidnění. Přesto postupně skládáme kostku ke kostce a naše projekty už mají jak tradici, tak hlavně výsledky,“ říká Milena.
Test

Příležitosti
IČ: 
61388122
Ulice: 
Markova 606/6
Město: 
Praha 5