Městská knihovna v Praze

Organizace

Jsme veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Zvláštní důraz klademe na služby pro rodiče s dětmi, mládež a studenty, služby seniorům, sociálně slabým a handicapovaným. Jsme tu pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet, učit, studovat a bavit se podle vlastního výběru.
Test

Příležitosti
IČ: 
64467
Ulice: 
Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
Město: 
Praha