Ptačí hodinka 2020

Publikováno 6. 1. 2020 | Andrea Skopkova

Také letos se můžete zapojit do sčítání zimujícího ptactva, a to již o nadcházejícím víkendu ve dnech 10. až 12. ledna 2020.

Ptačí hodinka 2020

Máte o víkendu hodinu volného času? Potřebujete si odpočinout od každodenního stresu? Máte rádi zvířata? Chcete své děti naučit něco nového, třeba o přírodě? Procvičit si základní počty? Pomoci dobré věci? Máme pro vás tip na aktivitu, při níž to všechno můžete zvládnout najednou – díky projektu občanské vědy iniciovaném Českou společností ornitologickou.   

Česká společnost ornitologická je členskou organizací sdružující nejen profesionální, ale i amatérské ornitology. Vedle svého základního programu, zaměřeného výzkum a ochranu ptáků i jejich přirozeného prostředí, navíc dlouhodobě usiluje o zapojení širší veřejnosti, a právě zimní sčítání opeřených návštěvníků ptačích krmítek je jednou z takových akcí.

Jak to funguje?

Zadání je prosté: vytipovat si jedno ptačí krmítko (pokud o žádném nevíme, je tato akce i vhodnou příležitostí k jeho osazení) a o víkendu 10. – 12. ledna jej ve vámi zvolených intervalech (např. každých 15-20 minut) pozorovat po dobu 1 hodiny, přičemž si zaznamenávat počet a druh viděných okřídlených strávníků (nejen na krmítku, ale i v jeho okolí). Druhá část úkolu už předpokládá jistou míru obeznámenosti s českou faunou, zejména co se týče dvounohých, teplokrevných a vejce snášejících obratlovců, obvykle opeřených (tj. ptáků). Případné nedostatky v této oblasti však lehce doženete drobnou přípravou – ku pomoci vám budiž zejména internet, staromilcům nelze než doporučit návštěvu knihoven a prolistování překrásných ornitologických atlasů v klasickém papírovém provedení. Pro pohodlnější jedince pak Česká společnost ornitologická připravila základní určovací arch s 12 nejběžnějšími (nejočekávanějšími) druhy, či zevrubný ilustrovaný plakát. Praktickou záchranou při nejasnostech, které vytanou tak říkajíc on-the-spot, může být podpůrné užití fotodokumentace a následné dohledání toho, co bylo během vaší mise spatřeno. Nakonec je totiž třeba se o získané poznatky (tj. co, kdy a kde jste detekovali) podělit, resp. předat své záznamy České společnosti ornitologické, a to do 17. ledna 2020 pomocí online formuláře či letáku.  

Jak konkrétně sčítat?

Proč to má smysl?

Kromě toho, že se jedná o aktivitu prolínající zábavu, odpočinek i poznání, je tento projekt zaměřen na mapování zimujících druhů ptáků, a to jak po stránce druhové, tak kvantitativní. Domácí zimující druhy bývaly dlouho dobu vědou opomíjeny, avšak postupující proměna klimatu nastolila i otázku migračních preferencí některých druhů ptáků či jiných změn jejich chování, které nám mohou mnohé napovědět o fungování přírody i jako celku. Kdo si potrpí na zahraniční vzory, toho určitě potěší, že podobné akce se s úspěchem konají v Německu, Rakousku, Nizozemí, a dokonce i za velkou louží (a jinde).  

Kde se dozvím více? Na stránkách věnovaných projektu Ptačí hodinka naleznete jak zevrubné rady, tipy, návody či spoustu zajímavostí, tak třeba i vyhodnocení minulého ročníku.          

 

Úvodní foto: © Kathrin Raedel, LBV (převzato z: stránky projektu Ptačí hodinka)