Colors Revolt: česko-německo-polský projekt mládeže v Praze

Publikováno 17. 5. 2023 | Dobrovolnik.cz

Včera začala závěrečná část česko-německo-polského projektu mládeže Colors Revolt v Praze, v rámci něhož představí mladí lidé ze všech tří zemí své úvahy nad představou společné propojené Evropy a nutnosti postavit se aktivně za demokratické hodnoty až na samotný kraj vlastních možností v podobě graffiti a krátkých scénických výjevů.

Colors Revolt: česko-německo-polský projekt mládeže v Praze

Účastníci projektu budou pracovat na různých místech Prahy až do neděle. V rámci projektu již mladí lidé pracovali na nabití nových dovedností po výtvarné stránce v lednu v Babenhausenu v Německu a po scénické a výrazové stránce v březnu ve Štětíně, kde se také uskutečnila první vystoupení.

Veřejnosti svou práci představí ve formě ukázky rozpracovaného scénického materiálu a graffiti u legální zdi na temeni kopce Parukářka na Praze ve čtvrtek 18.5.2023 od 17:00 do 17:30 s následnou diskuzí. Vítáni jsou všichni zájemci o takovéto projekty.

V sobotu 20.5. od 17:01 pak vystoupí formou buskingu na Kampě a na různých místech ukážou střípky mozaiky svých pohledů na Vzpouru barev - Colors Revolt.

Projekt je organizován kooperací kulturní sítě čojč, spolku pro mezinárodní aktivity mládeže A BASTA!, vzdělávacím centrem Schwäbische Jugenbildungs- und Begegnungstätte Babenhausen a domem dětí a mládeže Palac Mlodziezy - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Deutsch-Polnischen Jugendwerkes.

Více informací o tomto a dalších projektech kulturní sítě čojč najdete na www.cojc.eu.

Kontakt pro případné dotazy +420 724 530 358, karel.hajek@cojc.eu