Česko pomáhá

Publikováno 26. 10. 2023 | Andrea Skopkova

Ministerstvo zahraničních věcí ČR uspořádalo výstavu prezentující humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, kterou naše země poskytuje v zahraničí. 

Česko pomáhá

Výstava, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti, jak a kde konkrétně funguje humanitární pomoc a rozvojová či transformační spolupráce na státní úrovni, je přístupná na pražském Dvořákově nábřeží do 6. listopadu 2023, v digitální podobě je k dispozici také na webu Ministerstva zahraničních věcí.

Návštěvníci se mohou dozvědět nejen to, kterým zemím aktuálně pomáháme, ale i více o tom, co přesně která forma pomoci zahrnuje. Patrně nejznámější z nich – pomoc humanitární – reaguje na přírodní či lidmi zaviněné katastrofy. Vedle této pomoci se ale Česká republika angažuje jinde ve světě i v rozvojové a transformační spolupráci, jejímž cílem je pomoci tamějšímu obyvatelstvu v úsilí vymanit se z chudoby a posílit místní infrastruktury, či podpořit demokracii a ochranu lidských práv.

Expozice zároveň představuje i výzvu veřejnosti. Láká totiž na to, stát se např. dobrovolníkem OSN, či zaměstnancem MZV ČR nebo České rozvojové agentury. Zapojit se však mohou nejen jednotlivci, ale i firmy, univerzity nebo neziskové organizace – neboť výstava přehledně informuje i o konkrétních cestách, kterými lze efektivně pomáhat.    

„Česká diplomacie odhodlaně pomáhá po celém světě a bude ráda, když česká veřejnost bude pomáhat s ní. Ať to je humanitární pomoc, rozvojové projekty nebo podpora nezávislých médií, občanské společnosti a obránců lidských práv,“ doplnila během slavnostního zahájení vrchní ředitelka sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce MZV ČR Kateřina Sequensová.