Víte, co je SPF?

Publikováno 6. 6. 2022 | Andrea Skopkova

SPF není jen zkratka ochranného faktoru, je to také označení jedné z nejvýznamnějších dobrovolnických organizací v Evropě.

Víte, co je SPF?

Astronomické léto sice ještě nezačalo, nicméně nejednoho z nás už intenzita slunečních paprsků dovedla až k regálům s opalovacími krémy, které jsou obvykle rozlišovány právě schopností chránit před UV zářením, tedy různými hodnotami SPF. Tato tři písmena však symbolizují i jednu z největších francouzských dobrovolnických organizací: Secours populaire français. Pojďme si o ní povědět něco víc.

Secours populaire français (tedy „francouzská lidová pomoc“) vznikla po druhé světové válce. Navázala na činnost jiného uskupení, jehož vznik iniciovala krize vyvolaná válkou předešlou (Secours rouge international – původně komunisty založená iniciativa vzájemné výpomoci uprchlíkům, která působila zejména ve frankofonních oblastech). Na sklonku druhé světové války se pak tato organizace spojila s Národní asociací obětí nacismu, jejímž ústředním cílem byla pomoc válečným uprchlíkům. Teprve od roku 1945 však SPF získala formu, která jí umožnila stát se přední institucí zprostředkovávající hmotnou i personální pomoc nejen ve Francii, ale i po celém světě.

Pro SPF je typická dynamicky pojatá organizace práce, kombinující charitativní a sbírkovou činnost s dobrovolnictvím, které je její nejsilnější stránkou. Co do počtu spolupracujících dobrovolníků je největší organizací ve Francii, zastřešuje i programy pro mladé dobrovolníky a děti, zajímající se možnost pomáhat.

Jejím heslem je pomáhat všude, kde je třeba. Činnost SPF tak zahrnuje potravinovou pomoc, sbírky ošacení, zprostředkování přístupu ke zdravotní péči, asistované vzdělání, poskytnutí náhradního ubytování, programy socioprofesní integrace, či projekty orientované na kulturní, volnočasové a rekreační aktivity znevýhodněných skupin.

V mezinárodním kontextu se jedná např. o pomoc oblastem postiženým válečnými konflikty nebo přírodními katastrofami. Jedna z takových akcí má tragickou souvislost i s českým územím. Letos uplynulo 30 let od leteckého neštěstí, kdy nad Jizerskými horami havarovala dobrovolnická mise SPF pokoušející se dopravit do zemí někdejšího východního bloku nedostatkové léky potřebné pro léčbu osob zasažených radiací zapříčiněnou výbuchem černobylské jaderné elektrárny.

V posledních letech tato organizace zásadně pomáhala během pandemie nového koronaviru (COVID-19), která ekonomickým či jiným způsobem zasáhla nemalou část francouzské populace. Dle výroční zprávy za rok 2020 však i v tomto nelehkém období získala 5 000 nových dobrovolníků, z nichž jednu třetinu tvoří lidé mladší 25 let. Podle posledních údajů tak SPF eviduje 82 000 dobrovolníků, kteří pomohli téměř 4 000 000 lidí v nouzi.  

 

 

Zdroj: Secours populaire français

Foto: Logo SPF