Frankofonní dobrovolnictví

Publikováno 19. 3. 2024 | Andrea Skopkova

Dvacátý březen je mezinárodním dnem frankofonie, tedy svátkem věnovaným francouzskému jazyku a lidem, kteří jím hovoří. Patříte k nim taky? V tom případě by vás mohl inspirovat dobrovolnický program realizovaný přímo Mezinárodní organizací frankofonie (Organisation internationale de la francophonie, OIF).

Frankofonní dobrovolnictví

 

Mezinárodní organizace frankofonie (OIF) vznikla v roce 1970 jako ekonomicko-kulturní seskupení států, v nichž je v úředním či obchodním styku používána francouzština. Jejím posláním je propagovat francouzský jazyk a kulturní a jazykovou rozmanitost, podporovat mír, demokracii a lidská práva, stejně tak jako vzdělávání a výzkum. Ústředním záměrem je rozvíjet spolupráci. Není tedy divu, že organizace nabízí i dobrovolnický program nazvaný ViF (Volontariat international de la Francophonie, neboli Mezinárodní volontariát Frankofonie).

Od roku 2007 nabízí tento program mladým francouzsky mluvícím lidem ve věku od 21 do 34 let příležitost k tomu, dát své znalosti a mezilidské dovednosti na 12 měsíců k dispozici vybranému rozvojovému projektu a vyzkoušet si mezinárodní mobilitu v rámci francouzsky mluvícího světa. Přijímající organizací může být jakákoli instituce z členské země Mezinárodní organizace frankofonie.

Cílem programu je nejen podpora solidarity a rozvíjení dialogu mezi kulturami, ale také podpora zaměstnatelnosti mladých lidí a usnadnění jejich sociální a profesní integrace. Pro některé účastníky totiž tento program může být první klíčovou (profesně zaměřenou) zkušeností a pomůže jim při hledání budoucího zaměstnání.

Boj proti nezaměstnanosti mladých lidí a podpora jejich budoucímu zaměstnávání se odrazila i v některých novinkách, které program nabízí. Jsou jimi projekty specificky zaměřené na budoucí odborníky v oblasti digitálních, počítačových a nových technologií, ale i projekty podporující samostatnou podnikatelskou činnost. Zajímavou možností je i digitální dobrovolnictví, které umožňuje účastníkům podílet se na realizaci konkrétního projektu, aniž by museli vycestovat ze své rodné země.

Jaké jsou tedy konkrétní podmínky pro uchazeče? Uchazeč musí být občanem členské země Mezinárodní organizace frankofonie (ČR má aktuálně status země pozorovatelské) a musí být držitelem vysokoškolského diplomu, přičemž nesmí být mladší 21 let a starší 34 let (průměrný věk účastníků je 28 let). Zbytek podmínek závisí na vybraném projektu a týká se jak kvalifikačních předpokladů, tak základní zdravotní způsobilosti.

A co lze v rámci ViF získat? Krom cenných odborných i mezilidských zkušeností získávají účastníci příslib OIF týkající se pokrytí nákladů spojených s participací v programu. To zahrnuje např. zpáteční letenku, příspěvek na odjezd a ubytování, pravidelný měsíční příspěvek na pobyt, či uhrazení zdravotního a cestovního pojištění.

Registrace do programu probíhá online, tradičně na jaře (obvykle v období dubna až června), a to prostřednictvím webových stránek OIF a dalších partnerských institucím např. Univerzitní agentury Frankofonie (Agence universitaire de la Francophonie, AUF), či populární televizní stanice TV5Monde.

 

Další užitečné informace:  www.francophonie.org

                                          www.jeunesse.francophonie.org

                                          www.auf.org

                                          volontariat@francophonie.org  Fotografie: www.francophonie.org