Dobrovolnictví v Bruselu

Publikováno 29. 10. 2020 | Andrea Skopkova

Přestože se pozornost veřejnosti upíná především na vývoj epidemie způsobené novým koronavirem (COVID-19), není od věci si připomenout, jak funguje dobrovolnictví v ostatních částech Evropy – částečně i koronaviru (a koronavirům) navzdory. Dnešní příspěvek je věnován Belgii, a to se zaměřením na organizaci městského dobrovolnictví v hlavním městě Evropské unie – v Bruselu.

Dobrovolnictví v Bruselu

Brusel je vcelku zvláštní hlavní město – na první pohled se zdá, že toho nemá moc co nabídnout (kromě Atomia a sošky čůrajícího chlapečka). Usedlíci tuto jeho vlastnost shrnují průpovídkou, že zatímco kupříkladu Paříž je jako krásná mladá žena, jejíchž půvabů se nelze nabažit, tak Brusel je postarší, ošuntělý chlapík, jehož kouzlo dokáže objevit jen někdo. Na atraktivitě tomuto městu nepřidá ani hojně se vyskytující pošmourné počasí. Zvláštností je tu víc – řekou vedenou tunelem pod městem počínaje, a prapodivnou procedurou nahlašování pobytu zahrnující přepadovou kontrolu policejního inspektora zdaleka nekonče. Jak se zde ale daří dobrovolnictví?

Nad očekávání dobře. Dobrovolnických aktivit, organizací a iniciativ je tu mnoho – a zájem o ně je ještě větší. Např. řada kulturních institucí zahrnuje dobrovolníky do svých činností, a s nezájmem se rozhodně nesetkávají. Částečně tomu napomáhá i fakt, že některé dobrovolnické aktivity bývají vyváženy faktickou finanční protihodnotou, např. v podobě symbolického finančního ohodnocení (obvykle kolem 5-10 €/hodinu) či úlev na nájmu.

Kdo však touží pomoci konkrétním lidem v nouzi, ten najde veškeré potřebné kontakty na bruselském dobrovolnickém portálu s výmluvným názvem Serve the City, který představuje globální projekt fungující již ve více než 60 městech. Tento portál je určen nejen jednotlivcům, ale i zájemcům o korporátní dobrovolnictví či projekty společenské odpovědnosti firem. Jeho ústřední myšlenkou je pomoc těm nejpotřebnějším obyvatelům města: bezdomovcům, uprchlíkům, seniorům, obětem domácího násilí, sirotkům či komukoli, kdo hledá pomoc.

Serve the City se pokouší vytvořit vazby napříč společenským spektrem a ukazuje, že dobrovolnictví může být velmi snadné. Na výběr jsou aktivity jednorázové i pravidelné. Jádrem těchto činností jsou potravinové sbírky, sbírky ošacení a potřebných věcí, podpora sociální integrace, vzdělávací aktivity či praktická pomoc s výdejem jídla.  

Jedním z konkrétních příkladů jsou pravidelně organizované snídaně pro uprchlíky, pořádané v centru Červeného kříže. Jinou možností, jak pomoci, je návštěva azylových center, kde se dobrovolníci pokoušejí slovem či hrou zpříjemnit pobyt tamějším obyvatelům, zejména pak dětem.

V tuto dobu se Serve the City připravuje na Velký dobrovolnický den, který se uskuteční 14. listopadu. V důsledku přísných hygienických opatření jsou možnosti participace tentokrát poměrně omezené, a tak se program omezí na distribuci svačinových balíčků pro ty nejpotřebnější. Zájemci z řad veřejnosti se mohou zapojit jednak tím, že balíčky podle návodu připraví, jednak i tím, že pomohou s jejich distribucí.

Za normálních okolností tyto dny probíhají formou otevřeného celodenního setkání, kdy jsou zájemci o dobrovolnictví na místě přiděleni k určitému projektu či úkolu, jemuž se po zbytek dne věnují. Další Velký dobrovolnický den je naplánován na 6. února 2021 – nezbývá než doufat, že tentokrát už se uskuteční ve standardním provedení.

 

    

Foto: Noah Frohn, Pexels.com