Střípky z historie dobrovolnictví

Publikováno 15. 3. 2023 | Gabriela Medwell

Málokdo asi nezná slovo dobrovolnictví a alespoň jednou v životě nebyl v pozicici dobrovolníka. Jaká je ale historie této bohulibé činnosti? Pojďme alespoň trošku historii dobrovolnictví prozkoumat.

Střípky z historie dobrovolnictví

Původ dobrovolnictví tak, jak je zachycen v písemných pramenech, lze datovat zhruba do 12tého století. V té době v Británii existovalo zhruba pět stovek dobových nemocnic, kde působili dobrovolníci. Toto však pochopitelně neznamená, že by lidé nepomáhali jeden druhému již mnohem dříve. Je nutné podotknout, respektive si vyjasnit, pojem dobrovolnictví. Tak, jak je chápán dnes a jak jej tedy můžeme chápat I ve vztahu k minulosti, a tedy prozkoumávat. Dobrovolnictví je činnost, kterou člověk vykonává pro druhé bez nároku na odměnu. Tedy odměnu finanční či jinak hmotnou. Skutečnost, že dobrovolník získává či očekává odměnu, třeba ve formě úsměvu, ocenění jeho či její činnosti ponecháme nyní stranou.

Zpět tedy k historii. V počátcích dobrovolnictví, ale často i dnes, bylo dobrovolnictví silně propojeno s náboženstvím. Však take v úvodu tohoto článku píšeme, že dobrovolnictví je bohulibá činost. Slovo dobrovolnictví lze vystopovat ve francouzském jazyce, kde se dle pamenů prvně objevuje v 17. století. Dnes je dobrovolnictví spojováno úzce s občanskou angažovaností a tedy i organizacemi, které jsou na tomto poli aktivní.

Tehdy v minulosti se stávaly dobrovolníky především ženy. Pomáhaly ve špitálech, které byly zakládány v průběhu vrcholého a pozdního středověku (však známe Anežku Českou či Zdislavu z Lemberka), ale take při nekonečných bojích, které přinášely množství zraněných.

Organizovaná forma dobrovolnictví se prvně objevuje v 19. a 20. století, a to ve chvíli, kdy probíhají obrozenecké snahy, se kterými souvisí vznik spolkové činnosti. V této době byly položeny základy všeobecně známých dobrovolnických organizací jako je Červený kříž, YMCA a mnoho dalších. Tyto organizace vznikly, aby zajišťovaly služby potřebným, organizovaly sbírky a celkově tak přispívaly k tomu, aby svět byl lepším místem k žití.

Druhá světová válka přinesla další masivní nárůst dobrovolnictví.

S narůstající popularitou dobrovolnictví se do této činnosti začali zapojovat i akademické instituce a zaměstnavatelé ze ziskového sektoru.

Asi není překvapením, že největší dobrovolnická revoluce přišla s nástupem internetu. Možnost jednoduchého propojení zájemce a cílového uživatele či zprostředkující organizace enormě navýšilo počty těch, jež se angažují právě v této oblasti. Vzniklo mnoho užitečných platforem a zastřešujích organizací, které jsou shcopny účelně a především rychle propojit toho, kdo chce dávat a toho, kdo potřebuje přijímat. A to nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni.Což může být, především pro mladé, velmi zajímavou a hodnotnou zkušeností, osobní i profesní.

O tom ale můžeme psát v nějakém dalším článku...

A jako se vodáci zdraví ahoj, tak my toto krátké pojednání o historii dobrovolnictví můžeme zakončit pozdravem sloužím druhým.

Gabriela Medwell, redaktorka dobrovolnik.cz