"Shared value" a jaká je vaše role v této hře?

Publikováno 19. 8. 2020 | Dobrovolnik.cz

Dnes není žádnou zvláštností potkat odhodlaného kravaťáka na útěku z korporátu, ještě za běhu a ve výpovědní lhůtě zakladajícího esoterickou Čajovnu na mítince. V očích oheň, v hlavě zmatek a v ruce podnikatelský plán, jehož hlavním bodem je: opak.

"Shared value" a jaká je vaše role v této hře?

Vyhořelý a unavený pracovník kmitá jako křeček stále dokola pro zisk někoho jiného, bez výhledu, bez radosti, za pár zrn. Přitom touží po svobodě, po změně a po něčem, co má význam. Jenže únik z extrému do extrému je uspokojivý jen krátkodobě. Místo levé boty začne člověka tlačit pravá. Co se mu předtím zdálo lákavé a volnomyšlenkářské, je náhlé omšelé a smrdící korunou. Neutíkejte nikam. Nezakládejte další čajovnu, kavárnu či koblihárnu poťouchlého jména. Nehledejte smysl nového života spálením mostů toho předešlého.

Udělejte si to smysluplným tam, kde jste!

A nejen to. Udělejte to smysluplným pro nejbližší kolegy, pro celé oddělení, taky pro vedení a vůbec pro celou vaši firmu. A ani tam se nemusíte zastavit. Objevit nový trh? To je dnes téměř nemožné. Zároveň se zdá být nemožným efektivně řešit sociální a enviromentální problémy. Že jedno pro druhé znamená velký potenciál není novinkou – pouze ten potenciál běžně využívá jenom jedna strana – nezisk směrem k zisku. Zisk se ovšem může obrátit na nezisk, pomoci vyřešit jeho problém a zároveň profitovat s inovací.

I to, co děláme dobře, lze dělat ještě líp

Pokud jste se s termínem „shared value“ ještě nesetkali, ale intuice vám napovídá, že se pohybujete na poli filantropie a společenské odpovědnosti (CSR), směr máte správný. Shared value však jde dál. A nejen dál, jde vlastně jinam. Shared value se do češtiny překládá jako sdílená hodnota. Na první pohled abstraktní pojem, za kterým se skrývá konkrétní význam: vzájemně výhodná spolupráce ziskového a neziskového sektoru. I v našich zeměpisných šířkách jsme se už naučili pracovat s filantropií. K dobrým mravům patří, že když mám, sluší se také dát. Nicméně dlouholetou praxí se ukazuje, že jenom dávat nestačí.

Kde končí CSR, začíná CSV

Respektive tam, kde filantropii a CSR došel dech. I přes veškerou záslužnou činnost se točí v kruhu: dám, dám víc, dám ještě víc, dám ještě víc více stranám – a právě tam nabízí CSV kyslíkovou masku v podobě nového smyslu podnikání. CSV totiž na rozdíl od CSR není jen jakýmsi více či méně křečovitě trpeným apendixem firmy, ale je přímo integrovanou součástí firemního DNA. Nespočívá v odeslání finančních prostředků z účtu firmy na účet neziskové organizace, která se s nimi snaží řešit sociální problémy.

Klíčová role CSV spočívá ve strategickém a efektivním budování obchodních modelů tak, aby tvořily profit – pro firmu i pro společnost simultánně. Jinak řečeno: peníze nepřesouvá a neztrácí je z dohledu, nýbrž investuje a přebírá za peníze odpovědnost. Shared Value tak mění dosavadní ponímaní dobročinnosti formou odpustku na dobročinnost formou spoluúčasti. A zdroje, se kterými už se nepočítalo (příspěvek na charitu) mění v kapitál zhodnocující společnost (firmu) i společnost (komunitu).

Shared value, další úroveň strategického managementu, pracuje se synergií. Čili se společným působením zisku a nezisku směrem k oboustrannému prospěchu. Systémem "dva kroky tam a žádný zpátky". Shared value je jako terapie, která léčí frustraci v několika prostorech najednou. V tom neziskovém léčí frustraci ze vznešené snahy, ale nedostatečných výsledků, v tom ziskovém zase z dostatečných výsledků, ale nízké satisfakce. Shared value je konkurenční výhodou, hnacím motorem inovací, magnetem pro schopné zaměstnance. A při všem rezervovaném optimismu je také řešením palčivých problémů dnešní civilizace: pomáhá nalézat cesty k užitečné a smysluplné udržitelnosti.

Mgr. Xénia Paličková Křížová

https://www.kruhypodpory.cz/blog/