Jak na dobrovolnictví v době pandemie?

Publikováno 22. 2. 2021 | Gabriela Medwell

Se zhoršující se pandemickou situací se nejeden z nás ptá: „Mohu pomoci i v této době?“ Kromě dodržování nařízení, chránících sebe i druhé, co mohu ještě vykonat. Kam a jak mohu jako dobrovolník vstoupit a podat pomocnou ruku?

Jak na dobrovolnictví v době pandemie?

V současné nelehké době je každá snaha pomoci vítána. Každý, kdo chce dobrovolně věnovat část svého času, energie nebo schopností ve prospěch druhých, velmi pomůže našemu zdravotnickému a sociálnímu systému. Pomoct lze několika způsoby“. (zdroj:www.covid.gov.cz) Tolik citace z webových stránek české vlády. A jak na to tedy?

V gesci Ministerstva vnitra ČR je zákon o dobrovolnické službě (zákon č. 198/2002 Sb.), který definuje právní rámec dobrovolnických programů v ČR. A tímto zákonem se řídí, a tedy bezpečí dobrovolníkovi zajišťují, ty organizace, kterým Ministerstvem vnitra byla udělena akreditace. Tedy první krok směrem k dobrovolnické cestě v těchto časech je nalezení takové organizace, která danou akreditaci udělenu má. Pro bezpečí dobrovolníka i toho, komu je pomáháno.

Krok druhý. Kde mohu pomoci nejvíce?

„Za současné situace jsou dobrovolníci zapotřebí zvláště v sektoru zdravotnictví. Většina nemocnic, které jsou postiženy pandemií nemoci covid-19, trpí nedostatkem personálu.“ (zdroj:www.covid.gov.cz)

Pokud tedy má kdokoliv zájem pomoci, nejlépe je obrátit se na nejbližší nemocnici, anebo nejbližší dobrovolnické centrum, které má udělenu akreditaci. Další možnou cestou kontaktu je i vyplnění formuláře na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Touto cestou pak zájemce je kontaktován samotnou institucí, která o jeho či její pomoc má zájem.

Dobrovolníci však nejsou potřeba pouze v nemocnicích. Neméně z nich je žádáno i v sociálních službách. Kde přesně a jak lze nalézt na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Samotné Ministerstvo vnitra ČR má pak na svých webových stránkách přehled těch organizací, které mají akreditovaný program podle zákona o dobrovolnické službě, a které se aktivně do boje s covid-19 zapojují.

A krok třetí? Vykročit vstříc. Nové zkušenosti. Novému dobro-konání. Pomoci.

Autorka článku: Gabriela Medwell