Velké DÍKY všem dobrovolníkům za to, co dělají!

Publikováno 7. 12. 2022 | Dobrovolnik.cz

5.12. nejen, že byl čert, Mikuláš a anděl, byl také Mezinárodní den dobrovolníků! V Dobrovolnickém centru INSTAND jsme si užili obojího.

Velké DÍKY všem dobrovolníkům za to, co dělají!

V den, kdy městy zní čert, Mikuláš a anděl, jsme díky našim dobrovolníkům vykouzlili úsměv na tváři nejednoho seniora a pacienta. Zpívalo se, recitovalo, rozdávali jsme dárky a přáníčka od dětí z mateřských a základních škol a všichni si to náramně užili. Byli jsme na návštěvě u seniorů v Senior centru Nová Role, v Domově seniorů v Karlových Varech a na různých odděleních v nemocnici v Ostrově nad Ohří.

U příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků a vánočního času jsme 6. 12. jako již tradičně každým rokem uspořádali poděkování pro dobrovolníky a zástupce přijímajících organizací. Předali jsme drobné dárky, za které moc děkujeme věznici v Ostrově. Večerem vonělo svařené víno a zněly koledy hudebního uskupení SILBEGRIM, které nám každoročně jezdí bez nároku na odměnu hrát na poděkování dobrovolníkům a do domovů pro seniory.

Tečkou za tímto krásným týdnem budou vánoční trhy tady v Karlových Varech, kde budeme tento víkend mít charitativní stánek a lidé budou moci naši činnost podpořit nákupem výrobků z věznice Ostrov.

Závěrem jen jedno velké DÍKY všem dobrovolníků za to, co dělají!

Romana Trutnovská

Dobrovolnické centrum INSTAND

trutnovska@instand.cz

775 375 864

Rozvoj dobrovolnictví v Karlovarském kraji můžeme realizovat díky finanční podpoře našich donátorů:

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Karlovarský kraj

Magistrát města karlovy Vary

Projekt Posílení kapacity organizace Instand, z.ú. prostřednictvím zvýšení kompetencí zaměstnanců a posílením spolupráce s veřejnou správou

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.