Slavíme! První rok Evropského sboru solidarity

Publikováno 16. 10. 2019 | Gabriela Medwell

Evropský sbor solidarity. Slovu evropský asi každý rozumí. Pod pojmem sbor si ale již leckdo z nás představí odlišná uskupení anebo činnosti. Solidarita pak slovo skloňované ve všech pádech v posledních letech a měsících. Co tedy Evropský sbor solidarity je? Co má společného s dobrovolnictvím a proč a co se tedy v Brně o uplynulém víkendu slavilo?

Slavíme! První rok Evropského sboru solidarity

Brno, metropole známá svým veletrhem, závodním okruhem a po uplynulém víkendu snad i proslavená hoštěním prvních oslav Evropského sboru solidarity. Pojďme tedy nakouknout pod pokličku toho, co onen tajemný sbor je.

Píše se rok 2016 a v září předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie oznamuje záměr založení Evropského sboru solidarity. O dva roky později, opět v září, ale roku 2018 Rada přijímá nařízení o Evropském sboru solidarity, který vymezuje právní rámec pro mladé lidi, kteří chtějí přispět svou dobrovolnickou anebo i placenou prací ve prospěch takových projektů napříč Evropou, které mají solidární charakter. A to vše od dané chvíle pod záštitou Evropského sboru solidarity. Tímto nařízením navazuje sbor na zkušenosti programu Mládež v akci a Erasmus+, a to jeho dobrovolnické části. (zdroj: https://www.consilium.europa.eu )

„Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.“ (zdroj: https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/ )

Tedy dobrovolnictví a Evropský sbor solidarity mají rozhodně mnoho společného. A tím je dobrovolnictví, snaha a ochota pomoci druhým a tím budovat naši společnou Evropu.

Byť velmi mladý, Evropský sbor solidarity i v České republice již má co slavit. Desítky projektů a do nich zapojené stovky dobrovolníků, a to jak na domácím tak zahraničním poli. Celoevropské oslavy, které probíhaly během uplynulého víkendu, měly tedy co oslavovat.

A jak se slavilo v Brně? Zhruba třicítka současných a bývalých dobrovolníků, koordinátoři projektů a mnozí další se sešli, aby společně sdíleli své zkušenosti, radosti i strasti, a to vše završili tancem a poslechem výborné muziky na Sbor party. Na oslavách pochopitelně nemohli chybět ani ti, kteří zajišťují administrativní část. Tedy zástupci Domu zahraniční spolupráce Praha v čele s paní ředitelkou Ing. Danou Petrovou. Ta také sobotní oslavy zahájila svými slovy oceňujícími nejen práci samotných dobrovolníků a koordinátorů, ale také pracovního týmu právě z Domu zahraniční spolupráce. A že to nemají snadné, je více než jasné. Nová iniciativa, nová nařízení, rychlost s jakou se vše uvedlo do života, přineslo a stále přináší nemalé výzvy.

Popřejme tedy Evropskému sboru solidarity mnoho štěstí, ještě více zapálených mladých lidí, kteří mají chuť budovat společnou budoucnost na pilířích solidarity a pevné nervy a mnoho sil těm všem, kteří se na chodu a realizaci projektů a aktivit podílí. A za rok na druhých narozeninách na viděnou!

Fotografie zdroj: Eurodesk a Erasmus+ mládež

Autorka článku: Gabriela Medwell