Křesadla za rok 2022 v Karlovarském kraji již znají své majitele!

Publikováno 26. 6. 2023 | Dobrovolnik.cz

V pátek 16. 6. proběhlo slavnostní předávání ceny Křesadlo za rok 2022 v hotelu Imperial v Karlových Varech. Pět dobrovolníků si domů odneslo Křesadla, symboly vykřesané jiskřičky lidství.  Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek a primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.

Křesadla za rok 2022 v Karlovarském kraji již znají své majitele!

Křesadlo je prestižní ocenění vybraných dobrovolníků replikou historického křesadla za jejich nezištnou dobrovolnou službu. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001.

V Karlovarském kraji má cena Křesadlo také již dlouholetou tradici. 12 ročníků udělovalo cenu Mateřské centrum Karlovy Vary. Tento rok poprvé naše Dobrovolnické centrum INSTAND a věřím, že tato premiéra dopadla na výbornou.

Devítičlenná porota složená ze zástupců veřejné správy, neziskových organizací, pedagogů a sponzorů vybrala z 23 nominovaných 5 dobrovolníků, kteří převzali Křesadla.

Ráda bych Vám představila pět držitelů ceny Křesadlo za rok 2022 v Karlovarském kraji.

Paní Simona Riedlová v 17 letech přežila popálení proudem vysokého napětí a následné popáleniny 3. stupně poloviny těla. Založila s Martinou Půtovou v roce 2018 projekt Burn Fighters, kde se spolu s dalšími dobrovolnicemi zabývá prevencí na školách i jiných vzdělávacích skupinách. Navštěvuje popálené v nemocnicích a dodává jim odvahu k boji o život, také spolupracuje s nadací Bolíto. Jim poskytuje lektorskou práci a služby vychovatelky na dětských táborech pro popálené. Věnuje se přednášení v oblasti popálenin: péče o jizvy na těle i duši. Spolupracuje jako zdroj informací a osvěty též pro zdravotnický personál včetně IZS, spolupracuje s popáleninovými centry a osvětu šíří i prostřednictvím médií.

Jan Rzounek, přezdívaný Hrzi, je od počátku existence společenství KONTAKTU dobrovolníkem, a to velmi platným. Pan Jan přišel do kontaktního společenství jako svobodný mladík s entuziasmem. Ten mu vydržel až do současnosti, kdy má svou vlastní rodinu a své podnikání. Časově je vytížen, a přesto stále dochází pravidelně, po celý rok 2 x týdně do bazénu. O víkendech doprovází plavce na závody. Hrzi pracuje jako instruktor především u plavců s těžkým postižením, a to jak u dětí, tak dospělých. Má zvláštní dar vnitřního napojení se na člověka. Pod jeho rukama se daří učesat pohyb, zklidnit neklid mysli, protáhnout tělo a potěšit duši. Na závodech a soustředěních funguje jako osobní asistent plavců s těžším postižením, a to na suchu i ve vodě. Hrzi je člověk dobré vůle se vším všudy - ochota, lidskost, profesionalita a dlouhodobost.

Pan Zdeněk Janský je součástí „Sdružení obyvatel Velkého Rybníka a Ruprechtova, z.s.“. Dokázal svojí energií spojit lidi v dobrou věc a to realizací již devíti ročníků benefičních koncertů zaměřených vždy na jednoho nebo dva nemocné človíčky a jejich rodiny, kteří to opravdu potřebují. Vedení sdružení a příprava benefičního dne, shánění sponzorů, kapel a doprovodných akcí je velmi náročná, přesto je pan Janský i přes velké pracovní vytížení vždy usměvavým člověkem plným energie.

Pan Vít Lodr je nejvěrnějším a neúnavným dobrovolníkem při obnově hradu Hartenberg. Zapojuje se nejen zde, ale obecně i do záchrany kulturního a přírodního dědictví. Jako dlouholetý člen Klubu českých turistů organizuje turistické pochody a výpravy, vysokohorskou turistiku, brigády, obnovuje turistické značení, fotodokumentuje. V rámci Českého svazu ochránců přírody pečuje o chráněná území Hněvín či Mechové údolí, pomáhá v rámci akcí Ukliďme Česko či Čištění řeky Ohře. Vždy vstřícný, nápomocný dobrovolník a vzácný člověk.

Paní Barbora Polanská je dobrovolnicí od roku 2018, kdy začala s Háčkováním pro dobrou věc. Její srdcovou záležitostí byli pacienti na interním oddělení Karlovarské krajské nemocnice, kam docházela jako psychosociální podpora do doby, než nemocnice uzavřel Covid. Od této doby dochází za seniorkou paní Marcelkou do Městského zařízení sociálních služeb. Klientka díky paní Báře pookřála, je pozitivněji naladěná a na její návštěvy se vždy moc těší. Paní Bára vždy ochotně pomáhá také na jednorázových akcích či chodí jako příklad dobrovolníka na přednášky Dobrovolnického centra INSTAND na střední školy.

Cenu Křesadlo předáváme v Karlovarském kraji jednou za dva roky a již nyní se těšíme na další příběhy dobrovolníků – obyčejných lidí, kteří dělají neobyčejné věci.

Romana Trutnovská, ředitelka Dobrovolnického centra INSTAND, z.ú.