Křesadla za rok 2021 v Praze jsme předali

Publikováno 21. 6. 2022 | Dobrovolnik.cz

Na dobrovolníky narážíme na každém kroku. Jsou součástí téměř každé neziskovky. Jsou přítomni u každé veřejné akce, a to dokonce, i když si sami říkají úplně jinak. Nic důležitého se bez nich neobejde. S tím bychom se měli smířit. 

Křesadla za rok 2021 v Praze jsme předali

Nám v HESTIA-Centru pro dobrovolnictví, z.ú. se tahle představa líbí, proto už jsme po 21. předali Křesadla-ceny pro lidi kteří se angažují, dělají svět lepším, a to bez nároku na honorář.  Akci pořádáme pod záštitou primátora hl. města Prahy v primátorské rezidenci. 

Příběhy deseti oceněných dobrovolníků jsou pestré a stojí za bližší prozkoumání. Pouhý výčet jmen a popis činností je rozhodně málo. Co ocenění, to fascinující lidský příběh. Cenu převzali Laurencie Kühpastová, která chodí do fakultní nemocnice v Motole se svými psy, ale i sama co by baby cuddler. Jitka Kupcová navštěvuje jako dobrovolná kadeřnice seniory v Domově Sue Ryder, z.ú.. Ludmila Bláhová je aktivní v pražském spolku stomiků FIT-ILCO Praha, z.s.. Jirka Doskočil už je nedílnou součástí v organizaci Cesta Domů, z.ú. Hana Marková dochází do Jedličkova ústavu a školy a to už 14 let. Rudolf Stuchlík svým příkladem ukazuje dětem z dětských domovů, že se dá postavit na vlastní nohy, je dobrovolníkem v Dobré víly dětem, z.s. Marie Charvátová pracovala v Národní galerii bezmála třicet let a po odchodu do penze zůstala součástí jako dobrovolník. Markéta Čekanová hledala, jak se komunitně zapojit v Horních Počernicích, podařilo se jí to ve Středisku křesťanské pomoci a jejich azylovém domě. Daniela Háková pomáhá prostřednictvím Bílého kruhu bezpečí, z.s. obětem trestných činů. Tomáš Chavalka se zapojil jako dobrovolník s Diakonií ČCE při povodních v Šumvaldu v roce 2020, a od té doby pomáhal při covidu, tornádu, kde bylo potřeba, tam byl.