INEX nabízí pomoc pro opravu komunitních budov a prostorů zasažených tornádem na jižní Moravě

Publikováno 25. 7. 2021 | Monika Urbášková

Nevládní nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX) nabídla podporu obcím a neziskovým či dobrovolnickým organizacím, jež byly zasaženy tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku. Náplní pomoci bude rekonstrukce zničených veřejných a komunitních budov a prostranství. Organizace je otevřena dlouhodobé spolupráci a pořádání tzv. workcampů (krátkodobý dobrovolnický projekt) v delším časovém horizontu tak, aby se odvedla všechna potřebná práce.

INEX nabízí pomoc pro opravu komunitních budov a prostorů zasažených tornádem na jižní Moravě

„Přemýšleli jsme, jak v aktuální situaci nejlépe pomoci, kde je třeba, a zároveň i využít naše silné stránky a expertizu. V první fázi po živelní pohromě je nutná především koordinovaná pomoc odborných složek a humanitární pomoc zasaženým komunitám. Rekonstrukce zničených budov a prostranství však zpravidla trvají měsíce a zájem dobrovolníků může postupem času upadat. Proto jsme se rozhodli nabídnout naši pomoc zasaženým obcím, jejich starostům či starostkám nebo neziskovým či dobrovolnickým organizacím, a to formou workcampů,“ říká Lenka Kadeřábková, ředitelka INEXu. S potřebou oprav se zájemci mohou obracet na adresu projekty.cr@inexsda.cz.

„Naši dobrovolníci budou počítat s provizorním řešením ubytování. Povinností partnera bude jim zprostředkovat místo na přespání, umytí a případně uvaření jídla. Pracovní nástroje, ochranné nebo hygienické prostředky poskytne též partner, případně je lze uhradit z poplatků dobrovolníků. Upozorňujeme, že dobrovolníci nejsou profesionálové, tudíž bude nutné, aby vykonávali práci pod odborným technickým dohledem, který by měl provádět vyškolený pověřený zástupce partnerské organizace nebo obce,“ přibližuje podmínky spolupráce Nikola Šašurová, koordinátorka českých workcampů v INEXu.

„Klasické workcampy kladou značné organizační nároky na partnery, a proto se INEX rozhodl tyto mimořádné workcampy modifikovat, aby jejich logistická náročnost byla co nejnižší,“ doplňuje Šašurová.  Projekty tak budou otevřeny pouze dobrovolníkům žijícím na území České republiky a jejich trvání je naplánováno na 7 až 14 dnů (dle potřeby partnera). Skupiny budou ideálně tvořeny 12 osobami, které budou koordinovat 2 zkušení dobrovolní vedoucí z INEXu. Realizace volnočasových aktivit a vzdělávacího programu bude též plně v odpovědnosti těchto vedoucích.

K zajištění nákladů na stravu a ubytování dobrovolníků během workcampu bude využit účastnický poplatek 2 200 Kč, který platí každý dobrovolník a za normálních okolností je určen na pokrytí administrativních nákladů INEXu. INEX též zajistí dobrovolníkům pojištění odpovědnosti odpovídající zákonu o dobrovolnické službě.

 

O organizaci INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Nezisková organizace INEX se dobrovolnictvím a neformálním vzděláváním zabývá již od roku 1991, přičemž se specializuje na organizaci, tzv. workcampů, krátkodobých mezinárodních dobrovolnických projektů. INEX přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy, které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty do zahraničí. Z důvodu rizika šíření koronaviru se INEX letos zaměřil na lokální úroveň. V současnosti má společně s partnerskými neziskovými organizacemi, spolky a obcemi na letošní letní sezónu připraveno přibližně 30 workcampů po celém území České republiky.KONTAKTNÍ OSOBA:

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Nikola Šašurová

e-mail: projekty.cr@inexsda.cz

telefon: +420 774 736 594