Co nám dává přátelství?

Publikováno 29. 7. 2021 | Dobrovolnik.cz

Žijeme zaneprázdněné životy. Chvátáme, odkládáme, nestíháme. Horko těžko zvládáme práci, rodinu a domácí povinnosti. Kde vzít čas na sebe, své zájmy a přátele? Přesto je i to poslední velmi důležité, pocitově to velmi dobře víme. 30.7. je vyhlášeno Mezinárodním dnem přátelství. Proč je vlastně tak důležité?

Co nám dává přátelství?

Mít kolem sebe přátele s sebou nese velkou řadu výhod a užitku

Být sám a „stát mimo“ je spojováno s častějším výskytem chorob srdce a infarktem a kratší nadějí dlouhého života. Studie u pacientek s rakovinou prsu zjistila, že sociálně izolovanější ženy měly více než 2x vyšší riziko předčasného úmrtí. Naopak opora blízkých s sebou nese mnoho výhod týkající se psychického i fyzického zdraví - je spojena s nadějí delšího života a funguje i jako ochrana proti zhoubnému vlivu stresu. Pozoruhodná studie lidí vyššího věku v Austrálii poukázala na důležitost přátel pro náš život. Výsledky se dají shrnout do jedné rovnice: čím větší okruh přátel, tím menší riziko úmrtí. Tento prospěšný efekt byl v této studii patrný pouze u přátel, ne jiných blízkých, třeba dětí či členů rodiny.

U onkologických pacientů a jinak dlouhodobě nemocných jsou přátelství neméně důležitá

Výzkum psychosociálních potřeb onkologických pacientů v České republice, který realizovala Amelie, z.s. také potvrdil klíčovou roli přátel. Zejména mladší pacienti u nich hledají a nacházejí oporu v těžkých chvílích. S přibývajícím věkem nemocných oproti původním přátelům roste význam pacientských organizací – to s sebou často nese vznik nových přátelství s lidmi s podobnou zkušeností. Přátelé také hrají rozhodující roli při naplňování mnoha psychosociálních potřeb nemocných. Možnost vypovídat se, promluvit si o svých pocitech nebo obavách hledají spíše u přátel, mnohdy kvůli snaze své nejbližší před dopadem svého onemocnění chránit.

Existují i rozdíly mezi pohlavími. Potřebu, „vypovídat se a promluvit si o tom, jak se cítím a čeho se bojím“ muži nejčastěji směřují na své partnerky, ženy oproti tomu na své přátele (či kamarádky).

Jak udržet přátelství, jsme-li v jednom kole

Přátelé většinou nevyžadují tolik času jako naši partneři či děti, a tak pro udržení našich vztahů často není třeba společně trávit hodiny a hodiny, které v našich diářích zkrátka nejsou k dispozici. Zde je pár nápadů k vyzkoušení:

  • Naplánujte si schůzku. Možná máte v kalendáři volný čas nejen večer po práci, ale i některé ráno či přes oběd. Váš/e kamarád/ka to má možná stejně. Zkuste naplánovat společné setkání s přáteli se stejnou důležitostí, jako pracovní schůzky.
  • Věnujte se společným činnostem. Může jít o návštěvu kulturní akce, sportovní aktivitu, kreativní workshop, společné vaření, cokoliv, co vás oba baví. Společně trávený čas nemusí probíhat jen v kavárně či hospodě.
  • Dejte jim najevo, že na ně myslíte. Díky technologickým vymoženostem nás stojí méně než 5 minut poslat přátelům vzkaz, fotku či video, ať už s námi, nebo odkazem na zajímavou knihu, článek či informaci, kterou s nimi chceme sdílet.
  • Pravidelně je někdy důležitější než častěji. Zkuste ze setkání udělat tradice a scházet se pravidelně. Ať už je to jednou za rok ve stejný den, jednou za měsíc vždy v konkrétní den, či jednou za týden. Díky jasnému plánu na další setkání ušetříte čas a energii, kterou organizace nutně vyžaduje, a vy budete moci „pouze“ sklízet ovoce.

Život nám do cesty klade různé překážky a s pomocí blízkých lidí kolem nás jimi můžeme projít o něco snadněji. Pokud je toho ale na Vás příliš, neváhejte se obrátit na odbornou pomoc, například psychologa či psychoterapeuta. V každém případě přátelství je něco, co nám dává do života mnoho dobrého. Pečujme o ně vědomě.

 

Pro více informací kontaktujte:

Michaela Čadková Svejkovská

amelie@amelie-zs.cz

tel.: +420 608 458 282

 

Užitečné odkazy:

https://heart.bmj.com/content/102/13/1009.short

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1745691614568352

https://www.researchgate.net/profile/Eva-Schernhammer/publication/7273102_Social_Networks_Social_Support_and_Survival_After_Breast_Cancer_Diagnosis/links/56ed265d08aea35d5b98cbd0/Social-Networks-Social-Support-and-Survival-After-Breast-Cancer-Diagnosis.pdf

https://inspirante.cz/podpora-od-nejblizsich-i-systemu-to-jsou-potreby-onkologicky-nemocnych/

https://jech.bmj.com/content/59/7/574.abstract?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=friends&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=date&resourcetype=HWCIT

https://www.amelie-zs.cz/odbornost-u-amelie/vyzkum-psychosocialnich-potreb-cr/

https://amelie-zs.cz/wp-content/uploads/2017/08/VystupVyzkumuDoporuceniNemocni_2017web.pdf

Kdo jsme:

Amelie se od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o aktivitách a neziskové organizaci Amelie, z.s. lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz