Amelie vydává brožuru o dobrovolnictví v onkologii

Publikováno 11. 12. 2019 | Dobrovolnik.cz

V letošním roce si dobrovolnický program Amelie, z.s. připomíná významné výročí své akreditace. 

Amelie vydává brožuru o dobrovolnictví v onkologii

Více jak deset let pomáhají ochotní dobrovolníci Amelie onkologicky nemocným a jejich blízkým. Myšlenka dobrovolnictví na onkologii se však začala formovat již v roce 2007 díky Pavle Tiché, zakladatelce Amelie a onkologicky nemocné. V roce 2009 vyústilo toto úsilí v akreditaci dobrovolnického programu Amelie u Ministerstva vnitra ČR a v jeho rozšíření. Mezi hlavní působiště Amelie patří zejména nemocnice v Praze, Středočeském kraji a v Olomouci, kde lze dobrovolníky pravidelně potkat na lůžkových částech onkologických klinik a oddělení, hemato-onkologických a onkologických ambulancích i na onkologické paliativní jednotce. Zde tráví ochotně čas s pacienty u lůžka, připravují zajímavé aktivity nebo poskytují bezplatné občerstvení a informace na ambulancích. Nechybí však ani dobrovolnická činnost v Centrech Amelie nebo při různých akcích pro veřejnost.

K výročí vydala nezisková organizace Amelie brožuru, která dobrovolnický program přibližuje. „Brožuru jsme si přáli vydat již delší dobu. Podařilo se nám to zejména díky podpoře, která přišla od veřejnosti. Jde o zajímavý informační materiál nejen pro dobrovolníky, ale i pro všechny zájemce o činnost Amelie. Téma dobrovolnictví v onkologii je totiž pro Amelii jedno ze stěžejních. Snažíme se o rozvoj dobrovolnické činnosti jak v nemocnicích, tak v celé společnosti,“ upřesnila Tereza Kvapil Pokorná, která projekt vedla. Brožura o dobrovolnickém programu Amelie je volně přístupná na webu organizace.

Mezi zájemci o dobrovolnictví v Amelii je vítán každý, kdo dosáhl zletilosti a má chuť se zapojit. Dobrovolníci, kteří chtějí působit v programu pro pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým, však musí absolvovat odborné školení a uzavřít dobrovolnickou smlouvu. Jde o zkušenost, která často oslovuje nejen dobrovolníky z řad pracujících, seniorů, ale i mladých lidí. „Trávit svůj volný čas s vážně nemocnými mi přišlo od začátku jako krásná myšlenka. Postupem času jsem však zjistila, že celé dobrovolnictví je víc, než jen dobrý pocit. Při každé návštěvě v nemocnici vím a vidím, že to co dělám, má smysl. Není to vždy jednoduché, ale stojí to za to,“ dodala dobrovolnice Míša, která působí v Nemocnici Na Pleši. Amelie však poskytuje i další bezplatné psychosociální služby pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Ty organizace nabízí zejména prostřednictvím svých Center a díky Lince Amelie s celorepublikovým pokrytím.

Více informací o dobrovolnickém programu a neziskové organizaci Amelie, z.s. lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz