Pozvánky na akce

Proč ANO dobrovolnictví v Evropské unii

Publikováno 21. 4. 2011 | Hestia

Diskuse "Proč ANO dobrovolnictví v Evropské unii" bude spojena s vernisáží výstavy "Dobrovolnictví přes objektiv".

Křesadlo pro dobrovolnici programu Pět P

Publikováno 15. 4. 2011 | Hestia

Křesadlo je symbolem vykřesané jiskřičky lidství a smyslem udělování této ceny je nejen odměnit dobrovolníky, ale také zvyšovat povědomí široké veřejnosti o dobrovolnictví.

Pozvánka na zahájení výstavy Živé paměti Sudet

Publikováno 15. 4. 2011 | Hestia

Výstava představí vzpomínky pamětníků na období tzv. první republiky prostřednictvím historických a současných fotografií rodných obcí z příhraničních oblastí Plzeňského kraje. Jedná se o obce, které v druhé polovině 20. století prošly zásadními demografickými změnami, či zcela zanikly.

Velikonoční ostrov a ostrov Robinsona Crusoe

Publikováno 12. 4. 2011 | Hestia

začátek v 18 hodin. Přednášející: RNDr. Jiří Jiránek, CSc.
Vstupné 30,- Kč; Kontaktní telefon: 222 516 115, e-mail: info@csop.cz

Stránky