Mezinárodní den neslyšících

Publikováno 22. 9. 2022 | Dobrovolnik.cz

Dnes 23. 9. je Mezinárodní den neslyšících. Přinášíme Vám rozhovor s prezidentkou Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR paní Šárkou Prokopiusovou, kde Vám více poví o svazu, akcích k mezinárodnímu dni a samozřejmě i o dobrovolnictví!

 

Mezinárodní den neslyšících

Můžete nám prosím blíže představit Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR?

SNN v ČR organizace, která vznikla v květu 1990 a navázala na historii Svazu sluchově postižených, což byla součást Svazu invalidů, který fungoval od 50. let do roku 1989.

Svaz má v současnosti 55 funkčních pobočných spolků po celé republice a je zřizovatelem 5 obecně prospěšných společností (OPS - Praha a SK, Vysočina, MSK, Zlín a Liberec). Část pobočných spolků (cca polovina) a OPS je zaměřena na poskytování profesionálních sociálních služeb pro klienty s různým druhem a typem sluchového postižení. Druhá část pobočných spolků vyvíjí spolkovou činnost – volnočasové a vzdělávací aktivity pro členy v daném městě či regionu. Tato činnost je plně dobrovolnická.

Sociální služby se řídí zákonem o soc. sl. 108/2006 Sb. a služby jsou poskytovány podle nastavených standardů kvality sociálním pracovníky, pracovníky v sociálních službách, nebo tlumočníky znakového jazyka. Jedná se sociální služby – odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby a tlumočnické služby.

Spolková činnost je velmi různorodá, některé pobočné spolky sdružují neslyšící, některé nedoslýchavé a některé jsou smíšené. Ve spolcích jsou organizovány např. pravidelná setkání, seznamování členů i ostatních zájemců s informacemi ke sluchovému postižení - informace o lékařích, o přidělování sluchadel a zaučování v péči o ně, získávání a obsluha dalších pomůcek a služeb, různé společenské a osvětové akce, výlety či pobyty, letní tábory, vzdělávací aktivity a mnoho dalšího.

Svaz je členem mezinárodních organizací nedoslýchavých i neslyšících i českých asociací organizací zdravotně postižených. Také se významně podílí na advokační činnosti a prosazování práv a potřeb lidí se sluchovým postižením v legislativě, jednáme se zdravotními pojišťovnami, Úřadem vlády, Kanceláří veřejného ochránce práv, ministerstvy apod. Např. se nám podařilo po velmi dlouhé době vyjednat zvýšení příspěvku zdravotní pojišťovny na sluchadla.

23. 9. je Mezinárodní den neslyšících, plánujete k tomuto dni nějaké akce?

Celý týden kolem 23. 9. je Mezinárodní týden neslyšících, během něhož se koná mnoho akcí. Např. v pondělí 19. 9.  jsme pokřtili již 5. pokračování knihy Jsem jedno ucho, což je kniha rozhovorů s osobnostmi ze světa sluchového postižení, jsou tam nejen neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí, ale i lidé kolem nich – rodiče, děti, tlumočníci, vědci či lékaři. Ve středu 21. 9.  se v Pražském spolku neslyšících, našem pobočném spolku, konal den otevřených dveří a zúčastníme se Noci literatury, kde budeme pro zájemce pořádat minikurz ZJ a předávat informace. Ve čtvrtek 22. 9. se účastníme valných hromad Evropské a Světové federace nedoslýchavých (EFHOH, IFHOH) a v neděli 25. 9. jsme zajistili tlumočení do ZJ a přepis divadelního představení Malý princ v Divadle Kampa. Kromě toho jsme o týden dříve hostili v Praze nový výbor Evropské unie neslyšících a společně jsme uspořádali dvě diskusní akce pro české neslyšící. A to není zdaleka všechno, koná se mnoho dalších akcí v našich pobočných spolcích.

Máte ve Vašem svazu zkušenosti s dobrovolníky? Pokud ano, jakou činnost u Vás vykonávají?

Jak zmiňuji výše, zhruba polovina našich pobočných spolků funguje ryze na dobrovolné úrovni. Všichni funkcionáři pracují dobrovolně. Nutno říci, že nepracujeme podle zákona o dobrovolnících (odvádění pojištění), vše je čistě na každém členovi, který se chce zapojit vedle své běžné práce, a mnozí takto pomáhají již dlouhá léta.

Pro ilustraci, jak já jako prezidentka, tak oba viceprezidenti (viceprezident pro nedoslýchavé a viceprezident pro neslyšící) nejsme za svoji práce odměňováni. Stejně jako členové výkonného a republikového výboru.

Placeni jsou servisní zaměstnanci a již změnění profesionálové v sociálních službách, které náš spolek a jeho pobočné spolky mají registrované.

S dobrovolníky ve smyslu zákona o dobrovolnících mnoho zkušeností nemáme, nejspíše právě proto, že naše organizace je z velké míry sama postavená na dobrovolné práci.

Uvítali byste další dobrovolníky a případně jaké činnosti by u Vás mohli vykonávat? 

Jakékoliv dobrovolníky bychom uvítali, především v oblastech vyžadující odbornější znalosti – účetní, grafiky, projektové manažery (pomoc s malými projekty pobočných spolků).

Ale vítáni jsou i lidé, kteří by se chtěli prostě setkávat a pomoci např. při organizaci zmiňovaných akcí, které jsou organizačně často náročné, a každá pomoc se hodí, i kdyby to mělo být třeba mytí nádobí na společenské akci:)

 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů ve Vaší práci.

Romana Trutnovská, šéfredaktorka portálu Dobrovolník.cz