Spolek Rozrazil

Organizace

Krátce o nás a našem spolku :) 

Jsme nezisková dobrovolnická organizace s 

třicetiletou historií. Náš kolektiv tvoří studenti, pracující jednotlivci, ale i celé 

rodiny. Dohromady vytváříme společný prostor pro lidi s hendikepem i bez něj. 

V průběhu roku pořádáme několik víkendových akcí a letní tábor pro osoby s 

mentálním, fyzickým i kombinovaným hendikepem.

Stěžejní akcí roku je letní tábor, jehož nedílnou součást je několikadenní 

putování mimo tábor. Jezdíme tábořit na louku bez zázemí, kterou musíme 

každý rok připravit tak aby se pro nás stala obyvatelnou a vyhovovala našim 

potřebám. Stavíme teepee, cihlová kamna na vaření, kopeme latríny, řežeme 

dřevo, plachtujeme a opravujeme přístřešek na uskladnění potřebných věcí. 

Po skončení tábora zase vše bouráme, skládáme a odvážíme.

Po zbytek roku pořádáme několik víkendových akcí. Jezdíme do různých 

menších i větších měst v České republice, kde se naším útočištěm stávají 

většinou školy, tělocvičny, sály kulturních domů při restauracích apod.

Naše akce jsou tematické. Legendu se snažíme vymýšlet vždy tak, aby ji 

mohl plnohodnotně prožít každý účastník bez ohledu na věk či znevýhodnění. 

Příprava tábora probíhá aktivně od ledna až do července.

Jsme soběstačná skupina a všechny fyzické aktivity, vaření, uklízení apod. 

zvládáme sami. I přesto, že dobrovolníci připravují jednotlivé akce a starají se 

o základní každodenní potřeby, které si účastníci se znevýhodněním nejsou 

schopni obstarat sami, jsou naše akce víc než jen pouhá „prospěšná činnost“. 

Nejde o jednostrannou výpomoc. Společný čas je důležitý pro každého člena 

a má za cíl obohatit jak lidi s handicapem tak bez něj, což se nám dlouhodobě 

daří.
Test

Příležitosti
IČ: 
48549436
Ulice: 
Kostelecká 508
Město: 
Kamenice - Skuheř
Dobrovolník na letním táboře pro hendikepované
Aktuální
Datum konání
Sobota, Červenec 15, 2023 do Neděle, Červenec 23, 2023
  • Lidé s hendikepem
  • Manuální práce
  • Volnočasové aktivity
15+
Jednorázová