Spolek Rozrazil

Organizace

Spolek Rozrazil byl založen roku 1993 (tehdy jako občanské sdružení) s cílem vytvářet společný prostor pro setkávání mladých lidí s hendikepem i bez něj. V současnosti je Rozrazil tvořen dobrovolníky z řad studentů a mladých lidí, ale najdete mezi námi i celé  rodiny,  které mají chuť trávit svůj volný čas s dětmi a lidmi s fyzickým, mentálním, či kombinovaným hendikepem.

V průběhu roku pořádáme asi 5 víkendových akcí, kdy navštěvujeme různá zajímavá místa a letní čtrnáctidenní tábor: „puťák“. Říkáme mu tak proto, že jeho nedílnou součást tvoří kromě bydlení v tee-pee také týdenní putování okolním krajem.

Každá akce má svůj tematicky zaměřený program, který bývá velmi propracovaný. Zejména přípravy puťáku probíhají během celého roku a každoroční „legenda“ je velkým zážitkem pro všechny. Naší zásadou je všem umožnit zúčastnit se veškerého programu, her a aktivit. Není umění vymyslet soutěžní hru, ale hru, které se můžou zúčastnit naplno všichni!

Každý z nás potřebuje občas cítit smysl vlastního konání, odpoutat se od všedních stereotypů, zkoušet nové věci, hrát si, pobývat v přírodě a mít kolem sebe přátele. Společně zvládneme překročit bariéru představ o tom, co všechno „nejde“, prožívat na vlastní kůži velké příběhy a nechat se prostupovat jejich silou, nespat, párkrát pořádně zmoknout, potkat se sebou, lidmi, nápady, životy, pocity, nadšením, čirou radostí, vlastními hranicemi. A odnést si? Nová přátelství, přerovnání hodnot a totální devalvaci slova „normální“.

Tak to je puťák.
Test

Příležitosti
IČ: 
48549436
Ulice: 
Kostelecká 508
Město: 
Kamenice - Skuheř