Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.

Organizace

Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s., vzniklo zápisem do veřejného rejstříku ze dne 5. června 2004 na základě usnesení Krajského soudu v Brně (oddíl O, vložka 226). OPS je právnickou osobou, která byla založena podle zákona č. 248/1995 Sb. a poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby pro všechny uživatele za stejných podmínek. Její výsledek hospodaření (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla OPS založena. Správní a dozorčí radu této o.p.s. tvoří dobrovolný svazek lidí dobré vůle, kterým není lhostejný demokratický rozvoj společnosti a chtějí se podílet na jejím duchovním, morálním, kulturním a společenském rozvoji. Především se ve své činnosti orientuje na sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, při dodržování zásad integračně sociálního podnikání.

Regionpartner je zřizovatelem Klub Art. Jedná se o kulturní komunitní centrum s galerií a tréninkovou kavárnou. Název „spolu v umění" naznačuje, že se jedná o veřejně prospěšný projekt, na němž se podílí profesionální i amatérští umělci, partnerské organizace z řad sociálních služeb a neziskových organizací, místní samospráva a angažovaná veřejnost. Je místem setkávání dvou světů, které se prolínají pomocí umění a umožňuje vést vzájemný dialog, který je možný nastolit skrze proces tvoření a rozvíjí skrytý talent osob s postižením. Jedná se o ucelený soubor aktivizačních aktivit od uměleckých terapií (arteterapie, teatroterapie ), motivačních, pracovně tréninkových. Slouží jako místo pro interakci a integraci osob s mentálním, či duševním, postižením prostřednictvím jejich pracovních a tvořivých aktivit s běžnou většinovou společností.
Test

Příležitosti
IČ: 
26928027
Ulice: 
Panská 13
Město: 
Brno
FUNDRAISER - SPOLU V UMĚNÍ
Aktuální
Datum konání
Sobota, Leden 29, 2022
  • Kultura
  • Mimořádné události
  • Management
  • Umělecká tvorba
Dlouhodobé
Online