Nadace Taťány Kuchařové Krása Pomoci

Organizace

 

Posláním Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci  a projektu DOMA BEZ OBAV je nabídnout seniorům a jejich blízkým informace, kontakty, podporu a doprovázení v důležité životní etapě stáří, s cílem prožít stáří jako pozitivní, aktivní a plnohodnotné období života.

 

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM v domácnostech seniorů je jednou z našich služeb, která umožňuje seniorům zůstat tam, kde se cítí nejlépe - v přirozeném prostředí domácnosti a rodiny.

Program je určen zpravidla starším seniorům se sníženou soběstačností, kteří jsou v domácím prostředí a kteří se potýkají s pocity osamění.

V rámci dobrovolniciého programu jim pomáháme zprostředkovat sociální kontakt a s ním spojené společenské aktivity a tím usilujeme o zlepšení jejich psychického stravu a podporujeme jejich pocit sounáležitosti s okolím.

Obsahem činnosti dobrovolníka jsou návštěvy seniora u něj doma, zpravidla 1x týdně na cca 1-2 hod, společné povídání, krátké procházky, doprovod na nákupy nebo výlety za kulturou. 

Rozhodli jste se stát stát dobrovolníkem?  Potřebujete více informací? Napište nám na dobrovolnik@krasapomoci.cz

tel: 608 808 087
Test

Příležitosti
IČ: 
24267058
Ulice: 
Perucká 2483/9
Město: 
Praha 2