Statek Vlčkovice, o.p.s.

Organizace

Posláním naší organizace je:

  • Vybudovat svébytný a nezávislý sociální podnik, který bude pomáhat sociálně znevýhodněným osobám.
  • Umožnit těmto osobám důstojné a zvýhodněné bydlení.
  • Revitalizovat obec Vlčkovice, obnovit její kulturní dědictví a pořádat zde kulturní a vzdělávací akce a zvýšit tak kvalitu života v obci.
  • Organizovat dobrovolnickou činnost pro dobrovolníky jak z naší organizace tak i pro dobrovolníky firemní, kteří přijíždějí v rámci CSR aktivit svých zaměstnavatelských společností.
Test

Příležitosti
IČ: 
28453051
Město: 
Vlčkovice 1