Popálky o.p.s.

Organizace

Jsme rozrůstající se nezisková organizace s mladým kolektivem, která pomáhá dětem, mladým dospělým a rodičům vyrovnat se s následky úrazu popálením.

Pořádáme preventivní akce, workshopy, tábory, ale především docházíme přímo k pacientům na Kliniku popálenin a rekonstrukční chirurgie ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice.

A teď ta suchá omáčka :-)

Organizace Popálky o. p. s. vznikla na sklonku roku 2013 transformací z občanského Sdružení na pomoc popáleným dětem. To se (jak sám název napovídá) od svého vzniku v roce 1994 zabývalo pomocí popáleným dětem a jejich rodinným příslušníkům. Záštitu nad ním měla Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno-Bohunice. Pro popálené děti a jejich rodiny pořádali víkendová setkání, letní tábory a dovolené, sebepoznávací pobyty pro mladé lidi ve věku 13-20 let, podíleli se na primárních preventivních programech, … Vše bylo řešeno dobrovolnicky z řad rodičů popálených dětí, pacientů a personálem Kliniky popálenin.

Rostla ale poptávka po ještě širší nabídce profesionálních služeb. Například odborných setkáních se zdravotníky, sociálním poradenství, odborných přednáškách, workshopech, tištěných publikacích, preventivních programech, atd. Vzhledem k objemu práce se tyto činnosti nedaly zajistit již pouze prací dobrovolníků.

Z tohoto důvodu se pár nadšenců z původního sdružení rozhodlo pro zprofesionalizování své práce – na Popálky o. p. s.
Test

Příležitosti
IČ: 
62158261
Ulice: 
Jihlavská 340/20
Město: 
Brno