Dismas, o.p.s.

Organizace

Dismas, o.p.s. byla založena v roce 2014. Naší cílovou skupinou jsou rodiny, které mají některého člena ve výkonu trestu odnětí svobody.  Pracujeme s "čekajícími" rodinami, zejména s dětmi. Snažíme se, aby (dočasná) ztráta jednoho z rodičů pro ně nebyla tolik traumatizující. Děti si své rodiče nevybírají a za jejich činy nejsou zodpovědné. Přesto se uvěznění jednoho z rodičů velmi odrazí na jejich psychické pohodě, prožívají smutek z odloučení od rodiče, strach, bezmoc, často situaci nerozumí, navíc se jejich rodina ocitá na pokraji chudoby. Sami situaci změnit nemohou. Čekající rodina má mnohdy problém uspokojovat základní životní potřeby, jako je strava a bydlení, natož aby umožnila dítěti plnohodnotné trávení volného času a uspokojování kulturních a sociálních potřeb.

 

V Komunitním centru Dismas nabízíme volnočasové aktivity pro děti i jejich rodiče a skrze tyto aktivity pomáháme dětem vyrovnat se se ztrátou jednoho z rodičů. 

Naším cílem je podpořit rodinu čekající na člena rodiny ve výkonu trestu odnětí svobody, a to pomocí poskytnutí poradenství, psychické podpory a v případě potřeby také materiální podpory. Pomoci vytvořit a udržet vztah mezi dítětem a odsouzeným rodičem. Chceme, aby se čekající rodina orientovala ve své situaci, věděla, jaké má možnosti (například možnosti řešení finanční situace, možnosti péče o děti, apod), aby se lépe vyrovnala s nastalou situací a neměla pocit osamění. V neposlední řadě je naším cílem usnadnit dětem čekání na odsouzeného rodiče a zkrátit ho pomocí jednotlivých aktivit, díky nimž se alespoň na chvíli odprostí od pocitu odloučení a smutku.
Test

Příležitosti
IČ: 
2480816
Ulice: 
Navrátilova 1956/8
Město: 
Praha 1