Centrum Seňorina z.s.

Organizace

CENTRUM SEŇORINA  funguje jako středisko podpory  pro klienty s kognitivními poruchami mozku, pro klienty se sníženou soběstačností z důvodu neurodegenerativních onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence v raném stádiu nemoci. Seňorina  podporuje také rodiny a přátele nemocných, kteří se rozhodli o svého blízkého pečovat doma. A to díky odlehčovací službě, ať už formou péče v domácnosti, nebo krátkodobého pobytu či návštěvou denního stacionáře.

Služby, které nabízí CENTRUM SEŇORINA: 

pro klienty se sníženou soběstačností v důsledku začínající demence:

 • DENNÍ STACIONÁŘ 
 • KRÁTKODOBÝ POBYT JAKO ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 
 • TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA – PÉČE V DOMÁCNOSTI

pro rodinné i profesionální pečující, pro veřejnost:

 • PORADNA, ODLEHČENÍ V PÉČI
 • VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA V OBLASTI MENTÁLNÍHO ZDRAVÍ

VÝJIMEČNOST služeb je založena na:

 • podpoře individuálních potřeb a zájmů klienta – „ABY JEŠTĚ PROŽIL RADOSTNÝ ČAS“
 • přístupu Montessori: „POMOZ MI, ABYCH TO ZVLÁDL SÁM“
 • útulném a vkusném prostředí, kde se klienti cítí „JAKO DOMA“
Test

Příležitosti
Ulice: 
Na Poříčí 1933/36
Město: 
Praha
Centrum Seňorina hledá dobrovolníky
Aktuální
Datum konání
Čtvrtek, Leden 4, 2018 do Pátek, Leden 12, 2018
 • Mimořádné události
 • Senioři
 • Manuální práce