Centrum Seňorina z.s.

Organizace

CENTRUM SEŇORINA  funguje jako středisko podpory  pro klienty s kognitivními poruchami mozku, pro klienty se sníženou soběstačností z důvodu neurodegenerativních onemocnění mozku, například s Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence v raném stádiu nemoci. Seňorina  podporuje také rodiny a přátele nemocných, kteří se rozhodli o svého blízkého pečovat doma. 

Služby, které nabízí CENTRUM SEŇORINA: 

pro klienty se sníženou soběstačností v důsledku začínající demence: 

  • KRÁTKODOBÝ POBYT JAKO ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 
  • AMBULANTNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBU

pro rodinné i profesionální pečující, pro veřejnost:

  • PORADNA, ODLEHČENÍ V PÉČI
  • VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA V OBLASTI MENTÁLNÍHO ZDRAVÍ

VÝJIMEČNOST služeb je založena na:

  • podpoře individuálních potřeb a zájmů klienta – „ABY JEŠTĚ PROŽIL RADOSTNÝ ČAS“
  • přístupu Montessori: „POMOZ MI, ABYCH TO ZVLÁDL SÁM“
  • útulném a vkusném prostředí, kde se klienti cítí „JAKO DOMA“
Test

Příležitosti
Ulice: 
Na Poříčí 1933/36
Město: 
Praha
Dobrovolníci s uměleckým zaměřením do Centra Seňorina
Aktuální
Datum konání
Středa, Říjen 25, 2023 do Pátek, Říjen 25, 2024
  • Kultura
  • Senioři
  • Umělecká tvorba