Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s.

Dobrovolnické centrum

Naším posláním je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti.

Naplňování našeho poslání se uskutečňuje skrze poskytování sociálně aktivizačních služeb, aktivizačních programů a dalších, zejména dobrovolnických projektů, které jsou v souladu s námi stanovenými dlouhodobými cíli.

Naše dlouhodobé cíle:

  • propagovat a šířit myšlenku dobrovolné pomoci a rozvíjet dobrovolnictví v plzeňském regionu 
  • přispívat k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života, rozvíjet jejich duševní a fyzické síly, podporovat sebedůvěru a zájem o další učení,
  • pomáhat dětem a jejich rodinám v řešení jejich obtížných životních situací
  • posilovat mezigenerační vztahy a tím vytvářet přirozené zdravé prostředí pro soužití všech generací.

Vývoj činnosti a konkrétní realizované projekty v TOTEMu  vám přiblíží sekce Historie nebo výroční zprávy, které jsou ke stažení zde.
Test

Příležitosti
IČ: 
69966303
Ulice: 
Kaznějovská 1517/51
Město: 
Plzeň, 323 00