CZ60446871

Organizace

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která již přes 20 let vytváří programy směřující ke snižování recidivy. Tím šetří prostředky daňových poplatníků a přispívá k bezpečí společnosti. Její snahou je opětovně začlenit lidi s trestní minulostí do společnosti, rozvíjet jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu a posílit jejich ekonomickou situaci. Spolupracuje s více jak 140 zaměstnavateli, kteří jsou ochotní dát lidem se záznamem v trestním rejstříku druhou šanci. Od roku 2012 RUBIKON Centrum podpořilo několik tisíc lidí s trestní minulostí a zaměstnalo kolem 500 kandidátů. Více informací na webových stránkách http://www.rubikoncentrum.cz/ nebo na našem Facebooku.
Test

Příležitosti
IČ: 
60446871
Ulice: 
Korunní 880/101
Město: 
Praha 3