Dobrovolnictví s lidmi s duševním onemocněním

Publikováno 6. 11. 2019 | Dobroduš - Diakonie ČCE - SKP v Praze
Jedinečnost našeho projektu je v tom, že dobrovolník tráví dlouhodobě čas s jedním klientem služby v přirozeném prostředí a cílem je navázat rovnocenný vztah a trávit spolu volný čas.
Platná
Dobrovolnictví s lidmi s duševním onemocněním
Proč využít tuto příležitost: 
Náš dobrovolnický program má již 11ti letou tradici a je akreditován.
Dobrovolníci absolvují zdarma vstupní vzdělávání
Poskytujeme odborné vedení po celou dobu spolupráce a pravidelnou skupinovou supervizi
Je to příležitost k získání pracovních zkušeností z oblasti pomáhajících profesí
Osvědčení o dlouhodobé dobrovolnické činnosti
Jak dobrovolník pomůže: 
Pomáhá zlepšit kvalitu života lidí s duševním onemocněním
Pomáhá zmírňovat pocit osamělosti a sociální izolace
Pomáhá navazovat mezilidské vztahy
Pomáhá aktivně trávit volný čas
Pomáhá zlepšit psychický stav a tím předcházet hospitalizaci v psychiatrické nemocnici

Kdo je náš dobrovolník?

o   Člověk starší 18 let, psychicky vyrovnaný, motivovaný a trestně bezúhonný

o   Pomáhá s přípravou komuntiních aktivit, propagačních a benefičních akcí, nebo se setkává jednou za týden nebo za 14 dní s člověkem se zkušeností s duševním onemocněním v celkovém rozsahu 6 – 10 hodin  měsíčně. Dvojice spolu tráví čas volnočasovými aktivitami dle svého výběru

o   Dobrovolník nemusí mít praxi v oblasti sociálních služeb

o   Vykonává činnost bez nároku na finanční odměnu

 

O jaké komunitní aktivity a benefiční akce se jedná?

o  krátké pěší výlety

o akce připravované klienty (přednášky, literární odpoledne, hudební odpoledne, sportovní turnaje, turnaje deskových her)

o kulturní akce (promítání filmů, výstavy, kina a divadla)

o pravidelné akce služby (zahradní slavnost, vánoční besídka)

o benefiční a propafační akce (Jarmark u Ludmily, NGO Market, konference a sbírky) 

 

Jaká je náplň společného setkávání dobrovolníka s jedním klientem?

o   Různé volnočasové aktivity: kultura, sport, procházky, návštěva kavárny, knihovny, kina

o   Pomoc při překonávání překážek spojených s úkony běžného života: cestování MHD, nakupování, vaření, úklid apod.

o   Pomoc při studiu: jazyků, hry na hudební nástroj, obsluha PC a internetu apod.

o   Zapojení do komunitních akcí v Dobroduši a jiných volnočasových aktivit

o   Pomoc při orientaci v základních a běžných formálních situacích

 

Co dobrovolníci ve dvojici s klientem nedělají?

Základním parametrem spolupráce dobrovolníka a uživatele služby je vzájemné obohacení z jejich vztahu, činnosti dělá dvojice dohromady tak, aby oběma spolu bylo dobře. Dobrovolník nedělá nic, co by vnímal ze strany uživatele či poskytovatele (mimo rámec spolupráce) jako úkolování, přetěžování, využívání, nedělá nic, do čeho by byl tlačen, manipulován.

Například u uživatele služby neuklízí, sám nechodí nakupovat, sám nevaří, neslouží pouze jako doprovod někam (na terapii, k lékaři apod.), kde musí následně čekat, aj.

Dobrovolník nenabízí a neposkytuje psychoterapii, odborné poradenství, pečovatelskou ani zdravotnickou službu a jinou odbornou činnost.

 

Postup navázání spolupráce:

o   Zájemce o dobrovolnictví nás kontaktuje po telefonu nebo emailu

o   Vstupní rozhovor zájemce o dobrovolnictví s koordinátorem dobrovolníků v Dobroduši

o   Zájemce o dobrovolnictví se s koordinátorem domluví zdali bude spolupracovat na komunitních, benefičních a propagačních akcích a nebo zdali se zapojí do spolupráce s jedním klientem          služby

o   Při vzájemném souhlasu se spoluprací na komunitních, benefičních a propagačních akcích dobrovolník podepíše dobrovolnickou smlouvu o další spolupráci

o   Pravidelná pomoc s akcemi dle vlastního výběru

o   Uplynutím doby ukončení spolupráce, případně její prodloužení

 

o   Zájemce o spolupráci s jedním klientem absolvuje vstupní školení dobrovolníků

o   Zájemce/dobrovolník je seznámen s klientem služby Dobroduš s kterým by mohl spolupracovat

o   Pravidelné setkávání s klientem

o   Pravidelné hodnocení spolupráce dvojice na supervizích nebo na individuálních schůzkách s koordinátorem dobrovolníků

o   Uplynutím doby ukončení spolupráce, případně její prodloužení

 

Do programu se může zapojit kdokoli bez ohledu na svoji víru a náboženské vyznání. Důležitá je chuť pomoct jinému člověku a tolerance vůči jeho jedinečnosti a specifickým potřebám.

V případě, že byste se chtěli stát dobrovolníkem, kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Bc. Zuzanu Beranovou na emailu dobrovolnici.dobrodus@diakonieskp.cz, nebo telefonu:  730 852 857

Pokud se chcete dozvědět více o celém dobrovolnickém projektu, kontaktuje vedoucího dobrovolnického programu Mgr. Michala Peška, tel. číslo: 602 142 055 či na emailu: pesek@diakonieskp.cz