Naděje pro Tebe

Publikováno 6. 12. 2021 | Tereza Cimburková

Aukce jsou napínavé, o to víc, když jde nejen o velmi zajímavou, ale dokonce o dobročinnou záležitost. Chtěli byste třeba na prohlídku pražské Zoo přímo s panem ředitelem? Zdaleka nejen to dokáže splnit dobročinná organizace Naděje pro Tebe

Naděje pro Tebe

Aktuálně jedou na Facebooku aukce, kde můžete záskat nejen skvělý dárek pod stromeček pro sebe či blízké, ale zároveň získat dobrý pocit, protože výtěžek jde na dobrou věc. Ale nejdříve něco přímo o organizaci.

Nadační fond Naděje pro Tebe podporuje onkologicky nemocné pacienty a jejich rodiny. Založila ho Květa Saturová – Frolíková ke dni 15. 8. 2014.

„Nadační fond jsem založila pár měsíců poté, co mi znovu onemocněla rakovinou moje kamarádka Štěpánka. Tou dobou měla doma čtyřměsíční dvojčátka, před sebou chemoterapii a léčení, které jí na čas vyřadí z běžného života. Pro Štěpánčinu podporu jsem nejprve na Facebooku založila skupinu, která rázem získala přes 7 000 členů. Štěpánčin příběh dokázal v lidech probudit obrovskou vlnu solidarity. A nejen to, postupně se mi začali svěřovat i další nemocní lidé a já si uvědomila, že chci pomáhat i jim. A tak vznikla Naděje pro Tebe – naděje nejen pro Štěpánku, ale i pro ostatní, kdo se do podobné situace dostanou.“

Květa Saturová – Frolíková, zakladatelka nadačního fondu

 

Potkala jsem v rámci internetové aukce paní ředitelku a koordinátorku v jednom paní Evu Světničkovou, a tak jsem trochu vyzvídala, protože mě zaujala nejen konkrétní aukce, ale hlavně celý její smysl a původ. 

Jak byste svou organizaci popsali? 

Jsme dobročinná organizace, nemáme žádné zaměstnance, fungujeme pouze na bázi dobrovolnictví. Každý, kdo s fungováním nadačního fondu pomáhá, tak dělá ve svém volném čase. Finance pro své klienty získáváme od drobných přispěvatelů a navazujeme kontakty i s většími podnikatelskými subjekty. Připravujeme různé aukce a pořádáme materiální sbírky. Veškeré finance, které od svých dárců dostaneme, používáme výhradně na pomoc našim klientům, na pomoc nemocničním oddělením se kterými spolupracujeme a na pokrytí případných nákladů s touto pomocí spojených. Snažíme se, aby naše provozní náklady byly co nejnižší. Naše hospodaření je maximálně průhledné, protože využíváme výhradně transparentní účty, kde každý vidí, na jaký účel byly finance použity. O pomoc může náš nadační fond požádat kdokoli, komu do života vstoupila rakovina a dostala ho tak do finanční či sociální tísně. Každou žádost posuzujeme opravdu pečlivě a spolupracujeme i s odborníky z řad lékařů. Věříme, že naše činnost má smysl a že společně s našimi partnery pomůžeme našim klientům zvládat každodenní boj s nemocí.

Jaké je Vaše poslání? 

Zabezpečujeme a poskytujeme finanční, materiální a jinou hmotnou pomoc lidem trpícím nádorovým nebo jiným zhoubným onemocněním, kteří se nacházejí ve finanční či sociální tísni, kterou nejsou s to v důsledku svého onemocnění řešit. Poskytujeme finanční, materiální a jinou hmotnou pomoc členům rodin, jejichž člen trpí nádorovým onemocněním nebo které v důsledku nádorového onemocnění přišly o člena rodiny, jakož i těm, kteří o nemocného pečují a v důsledku toho se nacházejí ve špatné finanční či sociální tísni. Přispíváme ke snaze o návrat lidí do plnohodnotného života po prodělaném nádorovém onemocnění nebo po ztrátě blízkého z důvodu nádorového onemocnění. Šíříme osvětu v oblasti problematiky nádorových onemocnění a s tím souvisejících sociálních dopadů.

Kdo se o Naději pro Tebe stará? 

Nadační fond Naděje pro Tebe nemá žádné zaměstnance. Zakladatelkou nadačního fondu je výše zmíněná a citovaná Květa Saturová , která se v současné době činnosti nadačního fondu věnuje pouze okrajově. Ředitelkou a koordinátorkou nadačního fondu je Eva Světničková  – stará se o správu webových a FB stránek, psaní článků, administrativu, kontakt s žadateli, vyřizování žádostí o podporu, organizaci chodu nadačního fondu, pomoc s vyhledáváním možných zdrojů podpory našich klientů, organizaci charitativních aukcí. Nikol Černá  se stará se o organizaci materiálních sbírek, organizaci akcí na podporu nadačního fondu, vyhledává možné zdroje podpory nadačního fondu a také jezdí do motolské nemocnice masírovat maminky nemocných dětí. Pavla Vacková je naše velká podpora, protože jezdí pravidelně do motolské nemocnice dělat maminkám nemocných dětí a také zdravotnímu personálu manikúru a také pedikúru, čehož všichni velmi rádi využívají. Petra Kutláková  pomáhá s charitativními aukcemi a také s přípravou článků a příspěvků na nadační stránky. Chcete-li někoho z nich kontaktovat, využijte prosím naši adresu info@nadejeprotebe.cz a do předmětu zprávy napište jméno, komu je zpráva určena. Děkujeme.

Jak lze pomoci?

Těch cest je několik. Můžete si je prostudovat a vybrat si, jak pomáhat NA WEBU. Jednou z forem pomoci je právě i aktuálně probíhající aukce na FB, brzy budou končit, tak nijak neotálejte a klikněte SEM, co všechno můžete sehnat pod stromeček. A že jsou to věci různé, od knih a hraček, přes doplňky a kosmetiku až po psací potřeby a oblečení. Rychle to mizí, tak neváhejte dlouho! 

A jak je to s tou ZOO?!Konkrétně tato aukce končí 9. 12. ve 21.30 a můžete se na ni dostat přímo TUDY. Loni se aukce knihy a prohlídky od pana ředitele vyšplhala do úžasných výšin, tak doufejme, že i letos to bude skvělý výsledek! 

Držíme palce a nezapomeňte, že pomáhat lze nejen v aukci a nejen před Vánoci!