Mají změny ve společnosti dopad na onkologicky nemocné?

Publikováno 19. 7. 2023 | Dobrovolnik.cz

To je základní otázka, kterou si jako hlavní téma vybrala připravovaná konference „I slova léčí“, jediná mezioborová akce svého druhu. Účastníci mohou reflektovat témata, jako jsou roky pandemie, energetická a finanční krize a její dopady na onkologicky nemocné, blízké i všechny pomáhající profese, které se v onkologii pohybují. Akce proběhne 8. listopadu 2023 v konferenčním centru Green Point na Praze 10. Zváni jsou všichni, koho zajímají psychosociální témata spojená s rakovinou.

Mají změny ve společnosti dopad na onkologicky nemocné?

Letos se již po šesté sejdou profesionálové i laici, které zajímá mezioborová spolupráce v onkologii. Budou se moci těšit na přednášky českých i zahraničních přednášejících, ale i odpolední workshopy. Součástí je i posterová sekce, do které se může přihlásit každý zájemce. Vítězné postery v kategoriích odborné a laické budou zahrnuty do online sborníku konference.

„Konference I slova léčí je již vyhledávanou tradicí. Jsou na ní prezentována poutavá témata se zaměřením na realitu poskytování komplexní onkologické péče s důrazem na psychosociální podporu. To je myšlenka a cíl i v moderní onkologii,“ zve na konferenci MUDr. Alexandra Aschermannová, onkolog Nádorové linky LPR a přednášející na 1. LF UK. „Naplňování myšlenek a cílů však mnohdy vázne z řady důvodů. O těchto okolnostech a osobních zkušenostech se bude na konferenci diskutovat. Zařazení posterů rozšiřuje možnost sdílení poznatků a inspiruje k aktivní účasti na důležitých fórech,“ doplňuje.

„Téma změny z různých úhlů pohledu a jejich vliv na život s onkologickým onemocněním zachycuje problematiku, kterou Amelie od svého vzniku řeší. Samotná léčba se z hospitalizace přesunula ve velké míře do ambulantního režimu a to pak vytváří tlak na uspokojování potřeb nemocných i blízkých z domácího prostředí vně systému zdravotnictví. Posterová sekce pak může dokumentovat řadu vývojových změn nebo i bleskových fenoménů. Ukáže vývoj kvality života s onkologickým onemocněním, možnosti návratu do práce i tabuizaci a stigmatizaci určitých oblastí,“ říká ke konferenci za organizační vedení Mgr. Šárka Slavíková, předsedkyně Amelie, z.s.

Zájemci o konferenci i posterovou sekci z řad pomáhajících profesí, ale i pacientských organizací a pečujících, se dozví více na webu www.islovaleci.cz. Zde naleznou informace, program konference i pravidla pro přihlášení posteru. Konferenci ve spolupráci s VFN Praha realizuje Amelie, z.s. a bude akreditována Českou asociací sester a Asociací klinických psychologů.

"Amelie se dlouhodobě věnuje psychosociální problematice onkologicky nemocných a jejich blízkých. V této oblasti je její role mezi pacientskými organizacemi nezastupitelná. Všeobecná fakultní nemocnice s ní spolupracuje ve dvou projektech od jejich počátku a to je Dobrovolnický program na onkologických odděleních a konference I slova léčí. A tak i témata prezentovaná na konferenci vždy vychází ze života nemocných a z aktuálního dění v oboru," doplňuje pozvání za spolupořadatele PhDr. Škochová Dagmar, MBA, vedoucí odboru vzdělávání VFN.

Pro více informací kontaktujte:

Michaela Čadková Svejkovská

amelie@amelie-zs.cz

tel: 608 458 282

Amelie se již od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o neziskové organizaci Amelie, z.s., lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz, o konferenci pak na www-islovaleci.cz.