O šťastných dobrovolnících

Publikováno 6. 1. 2021 | Andrea Skopkova

Jsou dobrovolníci šťastnější než ostatní? 

O šťastných dobrovolnících

V posledním desetiletí se opakovaně objevují výzkumy zachycující zajímavý fenomén, který lze zjednodušit do tvrzení, že dobrovolníci jsou šťastnější než průměrná populace. Potvrzují to zejména dotazníková sebehodnocení dobrovolníků. Dokonce se to běžně uvádí mezi motivačními důvody k dobrovolnictví.

Řada výzkumů totiž konstatuje, že dobrovolníkův pocit štěstí pramení z prožitku činorodé a smysluplné aktivity, či ze zvýšeného sebevědomí nabytého dík obohacující dobrovolnickou zkušeností (k tomu viz např. článek Why Volunteering Makes You Happy According to Science).  

Nyní se výzkumníci rozhodli tento fenomén prozkoumat z jiného úhlu pohledu. Dobrovolníci jsou šťastnější – to je nepopiratelný fakt. Je však pocit štěstí výsledkem jejich bohulibých aktivit, nebo naopak motivací?

Journal of Happiness Studies (což je mimochodem periodikum, které skutečně stojí za pozornost, zejména zajímáte-li se o psychohygienu a duševní pohodu) loni publikoval studii, která se rozhodla přijít věci na kloub. Pozornost vědců se tentokrát upnula na problematiku tzv. reverzní kauzality, známého to metodologického problému mnoha statistických výzkumů. Reverzní kauzalita totiž popisuje metodologické pochybení, kdy je – lidově řečeno – příčina zaměněna na následek. V širším smyslu pak s tímto pojmem souvisí i interpretační záměna korelace (náhodné souvislosti) a příčinné souvislosti.

Právě těmto otázkám se věnoval tým datových analytiků z Velké Británie, který se jal podrobit již dříve a jinými výzkumy sebraná data hlubšímu šetření.

Co zjistili? „Z porovnání dat sledujících psychické rozpoložení dobrovolníků je zřetelné, že míra pocitu životní spokojenosti je o něco vyšší u těch, kteří se k dobrovolnictví chystají, než u těch, kteří o dobrovolnictví dosud neuvažovali. Přesto však nedosahuje takové míry jako u lidí, kteří se dobrovolnictví dlouhodobě věnují, “ zmiňuje publikovaný vědecký článek. „Lze se tak domnívat, že dobrovolnictví k pocitu štěstí skutečně přispívá,“ doplňuje vědecký tým a potvrzuje tak předchozí výzkumy.