Francouzsko-německý volontariát

Publikováno 8. 2. 2024 | Andrea Skopkova

Francouzsko-německý volontariát je iniciativou propagující přeshraniční spolupráci sousedních států, jejichž kultura se i přes geografickou blízkost v lecčems liší.

Francouzsko-německý volontariát

 

Francouzsko-německý volontariát (Volontariat franco-allemand), či Německo-francouzská dobrovolná služba (Deutsch-Französischer Freiwilligendienst) – podle toho, kdo kterou jazykovou verzi preferuje (pro naše účely budeme v dalším textu používat zkratku VFA/DFFD) – je unikátní program na pomezí dobrovolnictví a placené stáže, který funguje od roku 2007 formou občanské (dobrovolné) služby. Je určen mladým občanům a rezidentům Francie a Německa ve věku 18-25 let, kteří mají zájem si zlepšit jazykové a mezikulturní dovednosti.

Koordinátorem programu je Francouzsko-německá mládežnická kancelář (Office franco-allemand pour la Jeunesse / Deutsch-Französische Jugendwerk – zde už ale radši  v zájmu zachování psychického zdraví čtenářů zkratku používat nebudeme), přičemž dílčí záštitu poskytuje za francouzskou stranu Agentura pro občanskou službu (Agence du Service Civique) a za Německo Spolkové ministerstvo sociálních věcí (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) v rámci svého programu mezinárodní dobrovolné služby.

VFA/DFFD funguje recipročně na základě tandemového modelu: dobrovolníci z obou dvou zemí jsou vysíláni do partnerské země současně. Takto vytvořené tandemy se během roku setkávají na 4 vzdělávacích a interkulturních podpůrných seminářích, kde mohou společně sdílet své zážitky a navazovat přátelství.

VFA/DFFD umožňuje dobrovolníkům zapojit se do různých struktur: ve školách (coby asistenti žáků), ve spolcích (ať už sociálních, environmentálních, sportovních nebo kulturních), v místní samosprávě, či přímo ve Francouzsko-německé mládežnické kanceláři. Během dobrovolnictví je účastníkům zajištěna individuální podpora (administrativní a vzdělávací), měsíční finanční příspěvek na pokrytí nákladů, pokrytí zdravotního, úrazového a odpovědnostního pojištění. Součástí programu je již výše zmíněný blok mezikulturních seminářů o celkovém rozsahu 25 dní. Bonusem je pobyt v sousední zemi, zlepšení jazykových a mezikulturních dovedností, nabytí odborných zkušeností, angažovanost, učinění kroku k osamostatnění a – samozřejmě – poznávání nových lidí.

A jaké jsou podmínky?

Podmínky účasti jsou v zásadě 3. První z nich je trvalý pobyt v jedné ze zemí. Druhou je věk 18-25 let (nicméně v některých případech se lze dohodnout a program je přístupný mladším studentům). A třetí je základní znalost jazyka druhé země na úrovni A2/B1 (i tato podmínka může být v některých případech prominuta).

Účastníci programu mají 35-hodinový pracovní týden a nárok na 2 dny dovolené měsíčně (funguje to podobným způsobem jako u zaměstnání – není tedy nutné je čerpat v daném měsíce, lze je vybrat i najednou), přičemž jim je vyplácen měsíční příspěvek jak od domácí, tak od cílové země v přibližné celkové výši 700-800 EUR (jinými slovy, na zbohatnutí to moc není, ale s trochou snahy lze tímto příspěvkem pokrýt veškeré náklady pobytu – není ani výjimkou, že někteří účastníci jsou schopni z těchto peněz i ušetřit na pěknou dovolenou; těm ostatním jistě rádi více či méně vypomohou rodiče).

Nespornou výhodou programu je to, že poptávající organizace inzerují příležitosti pro volontariát na webu VFA/DFFD a mladí lidé si tak mohou nalézt pozici přesně na míru, ať už dle jejich zájmu, či zkušeností.

Více informací:  Volontariat Franco-Allemand | OFAJ FR

                          Deutsch-Französischer Freiwilligendienst | DFJW DE