Dobrometr jako nástroj evidence dobrovolnických aktivit a vyčíslení hodnoty dobrovolnické práce

Publikováno 6. 7. 2022 | Dobrovolnik.cz

Mobilní a webová aplikace Dobrometr byla vytvořena v rámci projektu Česko s dobrovolnictví počítá, který realizovala Vysoká škola polytechnická Jihlava s Hestií, Centrem pro dobrovolnictví, z.s. v letech 2018 – 2020. Tato aplikace umožňuje evidovat práci dobrovolníků a vyčíslit její hodnotu.

Dobrometr jako nástroj evidence dobrovolnických aktivit a vyčíslení hodnoty dobrovolnické práce

V době, kdy začínala jeho implementace do praxe, čelil neziskový sektor a všechny subjekty pracující s dobrovolníky pandemii coronaviru. Nová situace, na kterou jsme nebyli připraveni, stála všechny zúčastněné mnoho sil a času, takže se určitě nejednalo o období příznivé pro zavádění nového nástroje na vyčíslení hodnoty a evidenci práce dobrovolníků. Současný stav ovlivněný válkou a s ní souvisejícími ekonomickými, politickými a sociálními důsledky je pro všechny aktéry neméně náročný. Přesto si Dobrometr dokázal najít svoje uživatele. Např. Katedra sociální práce Vysoké školy polytechnické Jihlava na základě evidence v Dobrometru zjistila následující informace, které mohou být využity k PR účelům oboru, dobrovolnictví jako takového nebo k motivaci pro zapojení se do dobrovolnických aktivit: „Za období od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021 odpracovali studenti oboru zdravotně-sociální pracovník a členové Katedry sociální práce na území celé České republiky pod záštitou různých organizací a spolků 260 dobrovolnických hodin. Celková hodnota těchto dobrovolnických aktivit je 48 989.3 Kč. Nejčastěji pracovali v oblasti sociální péče, zdravotnictví a vzdělávání.“ 

Pokud chcete Dobrometr využívat i ve vaší organizaci, můžete se zdarma zaregistrovat na webu Dobrometr.cz a stáhnout si webovou nebo mobilní aplikaci.