Otevření Komunitního a mezigeneračního centra Karlovy Vary

Publikováno 17. 9. 2023 | Dobrovolnik.cz

14. 9. proběhlo slavnostní otevření našeho Komunitního a mezigeneračního centra v prostorách bývalé městské knihovny v Tuhnicích.

Otevření Komunitního a mezigeneračního centra Karlovy Vary

Dopolední část byla určena zejména pro zástupce veřejné správy, neziskových a příspěvkových organizací. V odpoledních hodinách jsme přivítali veřejnost, naše dobrovolníky, zkrátka všechny, které zajímalo, co nového se zde otevírá. Představena byla naše organizace, činnost a nové aktivity, které budou v centru realizovány.

Do nových prostor se stěhuje i naše Dobrovolnické centrum. Dobrovolníci tak získají zázemí, které si zaslouží a budou ho moci využívat ke svým aktivitám. Probíhat zde budou také školení dobrovolníků, supervize a společná setkávání.

Komunitní a mezigenerační centrum je otevřeno všem, od dětí po seniory, od lidí vitálních až po ty, kteří potřebují naši podporu. Od 18. 9. se u nás můžete těšit na pravidelné aktivity a také na semináře a workshopy. Veškeré informace a harmonogram aktivit naleznete na našem FB Instand- oficiální stránka dobrovolnického centra, Instagramu instandkv a webových stránkách www.instand.cz.

Moc děkujeme za finanční podporu Nadace ČEZ a České spořitelny, díky které jsme prostory zrekonstruovali a zvelebili. Dále za pravidelnou podporu Karlovarskému kraji a Magistrátu města Karlovy Vary. V neposlední řadě pak studentům Střední uměleckoprůmyslové škole keramické a sklářeské Karlovy Vary za jejich umělecké vymalování naší hlavní zdi v centru.

Samotná realizace aktivit a provoz centra je umožněn díky projektu Komunitní a mezigenerační centrum Karlovy Vary, reg.č. CZ.03.02.01/00/22_033/0001416, který je finančně podpořen prostřednictvím EU. Rošíření naší činnosti bylo umožněné v rámci projektu Posílení kapacity organizace INSTAND prostřednictvím zvýšení komeptencí zaměstnanců a posílením spolupráce s veřejnou správou, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund

 

Romana Trutnovská, ředitelka

Dobrovolnické centrum INSTAND, z.ú.

775 375 864, trutnovska@instand.cz