Jak funguje Dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy?

Publikováno 2. 5. 2023 | Andrea Skopkova

Univerzita Karlova spouští Dobrovolnické centrum, které podpoří studující Univerzity Karlovy v dobrovolnické činnosti a usnadní jejich propojení s partnerskými neziskovými organizacemi. Oslovili jsme koordinátorku centra, paní Terezu Virtovou (TV), aby nám činnost svého pracoviště blíže představila.

Jak funguje Dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy?

Můžete ve stručnosti představit Dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy?

TV: Dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy má za cíl podpořit studenty v dobrovolnické činnosti – dobrovolnictví totiž vnímáme jako důležitou součást neformálního vzdělávání a zároveň posílení třetí role univerzity. V současné chvíli jednáme o partnerství s významnými neziskovými organizacemi, které s dobrovolníky pracují. Chtěli bychom studentům nabídnout pestrou paletu příležitostí, které mohou být dlouhodobé, ale i jednorázové, a zaměřené na různé oblasti společnosti. Chtěli bychom oslovit studenty, kteří již mají dobrovolnickou zkušenost a zároveň přilákat k dobrovolnictví další, méně zkušené studenty. Naše vize je vytvořit dobrovolnickou komunitu na Univerzitě Karlově, která bude prospěšná společnosti. Zároveň věříme, že dobrovolnická zkušenost studenty rozvíjí v osobním i pracovním životě.

Jak a kdy vznikla myšlenka založení DC UK? Inspirovali jste se někde?

TV: Myšlenka na vznik Dobrovolnického centra Univerzity Karlovy se zrodila v návaznosti na pandemii Covid-19 a válečnou situaci na Ukrajině. V období obou krizí se studenti stali oporou společnosti jako dobrovolníci a mnoho z nich se zapojilo do pomoci potřebným. Univerzita Karlova si jejich činnosti a nasazení velmi cení a chtěla by pro studenty zajímající se o dobrovolnictví zajistit potřebné zázemí a podporu.

Zároveň vnímáme myšlenku dobrovolnictví i jako jednu z možností neformálního vzdělávání a karierního rozvoje, kdy si studenti své znalosti a dovednosti vyzkouší v praxi. V poslední době již řada zaměstnavatelů přihlíží k mimoškolním aktivitám studentů při výběrovém řízení na pracovní místa.

Kdo všechno se na DC UK může obrátit? Pouze studenti?

TV: V první fázi cílíme na studenty Univerzity Karlovy, ale do budoucna bychom rádi oslovili i zaměstnance naší univerzity. Zájemci z řad absolventů či veřejnosti budou moci využít naše kontakty bez nároku na podporu.

Máte v tuto chvíli nějaké informace o tom, jaké procento studentů už nějakým způsobem dobrovolničí (ať už organizovaně, či po své vlastní ose)? Jste např. v kontaktu s nějakými projekty studentů?

TV: Na Univerzitě Karlově víme o studentských zájmových spolcích sdružujících studenty, kteří pořádají např. besedy, semináře, filmová promítání apod.  Přesná data o studentech, kteří dobrovolničí, ale nemáme – víme o jednotlivých projektech studentů, ale komplexní čísla jsme dosud nezjišťovali. Jedná se však o stovky studentů, kteří působí ve spolcích a dalších organizacích, případně dobrovolničí individuálně. Tyto studenty budeme postupně oslovovat s nabídkou podpory.

Uvažuje se na Karlově univerzitě o nějaké bonifikaci dobrovolnictví? Některé univerzity vydávají certifikáty, jiné dokonce prokázané a dlouhodobé dobrovolnické aktivity zohledňují při výpočtu studijního průměru. Plánuje něco takového Univerzita Karlova?  

TV: Plánujeme certifikát o dobrovolnické činnosti, který bude navázán na určitý počet hodin a hodnocení získaných či posílených kompetencí. Zároveň bychom rádi rozšířili uznávání neformálního vzdělání ve standardním studiu. Naším dalším cílem je spojit se s fakultami a společně s nimi připravit předměty zaměřené na dobrovolnictví. Některé fakulty již předměty zaměřené na dobrovolnictví nabízejí a velmi si spolupráci studentů s organizacemi pochvalují.

Chcete upozornit na nějaké plánované akce, či navázané spolupráce?

TV: Máme za sebou první akci Dobrovolnického centra. Spojili jsme se s iniciativou Ukliďme Česko a 13.4. jsme uklízeli park Folimanka v blízkosti Albertova. Akce to byla vydařená.

Nyní jsme ve fázi navazování partnerství s neziskovými organizacemi. Plánujeme se také spojit se studentskými spolky s kterými bychom rádi navázali spolupráci a podpořili je v jejich aktivitách. Zároveň jsme otevření dalším nápadům pro rozvoj dobrovolnictví na Univerzitě Karlově.