CENA KŘESADLO PŘINÁŠÍ DESET SILNÝCH PŘÍBĚHŮ O DOBROVOLNICTVÍ V DOBĚ KRIZE

Publikováno 24. 5. 2023 | Dobrovolnik.cz

V rezidenci primátora hlavního města Prahy 18. května 2023 v 17:00. HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú. pod záštitou primátora hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. už po dvaadvacáté předávalo vybraným dobrovolníkům Cenu Křesadlo. 

CENA KŘESADLO PŘINÁŠÍ DESET SILNÝCH PŘÍBĚHŮ O DOBROVOLNICTVÍ V DOBĚ KRIZE

 „Když jsme v lednu oslovovali organizace v Praze, aby nám prostřednictvím nominací vyprávěly příběhy svých dobrovolníků, nebyli jsme si jistí, jak uspějeme. Přeci jen dozvuky období covidu a válka na evropském kontinentu byly silné.“ Svěřuje se s pocity, které měla před otevření nominací Hana Vosmíková, ředitelka HESTIA – Centra pro dobrovolnictví, z. ú.  

Ukázalo se, že pro mnohé neziskové organizace jsou dobrovolníci jedním z mála důvodů k ohlédnutí za loňským rokem. To, že velká část světa prožívá nesnadné období, vůbec neznamená, že bychom měli rezignovat na naději, radost a vůli ovlivňovat svět kolem nás. Do rukou se nám dostalo 35 krásných příběhů o dobrovolnictví. Velmi rozmanitých, tak jako je dobrovolnictví samo. Během slavnostního podvečera zaznělo deset z nich, které nejvíce vypovídají o tom, jaký loňský rok byl. 

Těchto deset příběhů zaznělo nejsilněji. Ale vyprávět je chceme všechny a budeme moc rádi, když nám pomůžete. Všechny příběhy v nezkrácené verzi najdete na facebookovém profilu HESTIA – čin dobro volně, kde jsme je postupně představili. 

Podvečer s Cenou Křesadlo byl přesně takový jaký by měl být. Byl slavnostní, přátelský, celý byl věnovaný dobrovolníkům. Ocenění si z rukou rečidelky HESTIA - Centra pro dobrovolnictví Hany Vosmíkové, zastupitelky a náměstkyně primátora radní Ing. Alexandry Udženija a Ondry Hrubeše jako předsedy komise, která oceněné vybírala, převzali cenu, diplom, květiny a dárkové balíčky. Hostům zpříjemnila příchod nejprve Tereza Vítková hrou na harfu a v průběhu předávání zahráli děti ze Základní umělecké školy ve Štefánikově ulici. 

Ukázky konkrétních příběhů 

V té chvíli nedávalo smysl jít do školy, dobrovolnice šla místo toho pomáhat na Hlavní nádraží a zjistila, že užitečnější než ve škole bude na Hlaváku jako dobrovolná koordinátorka mediků poskytujících péči uprchlíkům z Ukrajiny. Tak vznikl projekt “Medici na Hlavním nádraží”, služba pokrývala provoz 24/7 několik měsíců.  

Dobrovolník ve Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, z. s. utahá ostatní kolegy dobrovolníky i zaměstnance spolku. Jeho poznávací znaky: moc nemluví, hodně pracuje a po stromech šplhá obratněji, než ostatní chodí po zemi.   

Další dobrovolnici by zase chtěly rodiny, kterým pomáhá, naklonovat. Je tak skvělá, že si ji přibalili i na dovolenou. Pomáhá organizaci Autismus jako dar, z. s., která pracuje s autistickými dětmi. A dobrovolnice pomáhá se všemi, malými, velkými, mluvícími, nemluvícími, jemnějšími i s těmi s ráznější povahou.