ADRA hledá nové „dobrovolníky pro zdravý životní styl“

Publikováno 11. 4. 2023 | Dobrovolnik.cz

V české populaci enormně narůstá počet dětí, které trpí obezitou. Dětští obezitologové bijí na poplach a zdůrazňují, že ve společnosti je důležité na tento trend upozorňovat nejenom dospělé, ale i samotné děti. A právě z tohoto důvodu spojilo své síly dětské oddělení Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice a Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava. Za podpory Ministerstva zemědělství tak vznikl unikátní pilotní projekt, kdy budou „dobrovolníci pro zdravý životní styl“ pomáhat dětem, kterým obezita hrozí nebo se s ní potýkají.

ADRA hledá nové „dobrovolníky pro zdravý životní styl“

Zdravý životní styl je v naší společnosti skloňován snad ve všech pádech a týká se nejenom dospělých, ale i dětí. Častěji slýcháme, že děti mají málo pohybu, tráví svůj volný čas s mobilem v ruce na internetu či sociálních sítích. K tomu mají navíc i špatné stravovací návyky, které častokrát přebírají od svých rodičů. Průzkumy ukazují alarmující nárůst dětské obezity v české společnosti. Zatímco v roce 1991 byl počet obézních dětí v populaci 3%, tak v roce 2021 to bylo 16%, což znamená navýšení o stovky procent.  Bohužel covidová pandemie tento trend ještě zrychlila.

Odborníci se shodují na tom, že kromě léčení dětské obezity bude nutná i edukace dětí v oblasti zdravého životního stylu. Potvrzuje to i MUDr. Jan Boženský, primář dětského oddělení Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice, který se už více než 20 let věnuje problematice dětské obezity. „Obezita nabyla v dětské populaci hrozivých rozměrů. Z pohledu obezitologa mohu potvrdit, že mimo její léčby je také důležité dětské obezitě předcházet. Je potřeba hledat cesty, jak oslovit děti, které se obézními stávají nebo nemají dostatečnou motivaci či kvalitní informace. Proto nás napadlo zapojit do osvěty dobrovolníky ADRA, se kterými máme u nás na oddělení dobré zkušenosti. Mám za to, že pokud se s dětmi budou o zdravém životním stylu bavit jim věkově blízcí dobrovolníci, tak to má mnohem větší váhu než nudná přednáška ve škole z úst odborníka ve věku jejich rodičů či prarodičů. Pokud se tato cesta ukáže jako správná, tak bychom tento projekt chtěli rozšířit i do jiných nemocnic“, říká primář Jan Boženský.

Dobrovolníci ADRA docházejí na dětské oddělení vítkovické nemocnice více než 15 let. Jejich úkolem je zabavit a rozptýlit děti hospitalizované v nemocnici. Nejčastěji si s nimi povídají, hrají různé hry nebo jim připravují program či tvůrčí dílničky. ADRA však v současné době hledá nové dobrovolníky, kteří si budou s dětmi povídat o zdravém životním stylu. Nebude se jednat o profesionály, ale o speciálně proškolené laiky, kteří zdravý životní styl nejenom praktikují, ale chtějí jej sdílet právě s dětmi. A jak to bude konkrétně probíhat?

„Náš dobrovolník nebude mít na dětském oddělení předem vytipované konkrétní dítě, ale sloužící sestra nebo lékař vyhodnotí, pro které dítě by mohl být náš dobrovolník vhodný. Pak už záleží pouze na dobrovolníkovi a potřebách dítěte, jakou formu zvolí. U mladších dětí to mohou být speciálně vytvořené omalovánky či vystřihovánky, u starších neformální povídání. Proto bychom uvítali především mladé lidi, kteří budou dětem věkově blíž a budou je brát spíše jako starší kamarády.  Vycházíme z předpokladu, že od nich to děti nebudou brát jako poučování dospělých a mohou si případné rady a doporučení vzít více za své“, říká Dagmar Hoferková, vedoucí DC ADRA Ostrava.

            Potenciální zájemci nemusí mít žádnou kvalifikaci či profesní zaměření. Budou fungovat jako běžní dobrovolníci, kterým ADRA navíc umožní vzdělávání s nutričním terapeutem. Benefitem pro nové dobrovolníky tak může být nejenom zapojení do unikátního projektu, který je jediný svého druhu v České republice, ale i možnost získat nové informace z této oblasti.  Noví dobrovolníci se mohou přihlásit telefonicky 733 485 548 nebo vyplněním na www.adraostrava.cz.

O organizaci ADRA v Ostravě

Dobrovolnické centrum ADRA koordinuje dobrovolnické aktivity v Ostravě a okolí už od roku 2008. Po celou dobu tato organizace propojuje svět lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem těch, kteří pomoc potřebují. Ostravská ADRA je součástí mezinárodní humanitární organizace ADRA, která pomáhá lidem v nouzi po celém světě. Dobrovolníci a dobrovolnice ADRA přinášejí radost do života seniorům, dětem, nemocným či lidem se zdravotním postižením. Kromě koordinace

dobrovolnictví ADRA provozuje v Ostravě tři charitativní obchody a věnuje se i firemnímu dobrovolnictví.

Více o Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava na http://adraostrava.cz/, www.facebook.com/adraostrava nebo https://www.instagram.com/adra_ostrava/

KONTAKTY:

Komunikace s veřejností:

Mgr. Katarína Kijonková, tel. +420 731 157 469, e-mail: katarina.kijonkova@adra.cz

Ing. Dagmar Hoferková

Vedoucí dobrovolnického centra ADRA Ostrava

dcostrava@adra.cz |+420 737 913 114 |www.adraostrava.cz